Bij ICTU helpen we beleidsambities te vertalen naar werkende ICT

Thema

Hoe houden we binnen de overheid meer grip op ICT-projecten?

En hoe waarborgen we dat oplossingen daadwerkelijk aansluiten bij de behoeften van gebruikers? Onze ervaring: niet door het opstellen van ‘harde afspraken’ die te weinig ruimte open laten voor flexibiliteit. Vaak wordt gedurende een project pas echt scherp wat het eindresultaat moet zijn. Daarom werken we bij ICTU samen met onze opdrachtgevers op een 'agile' manier. Met kleine stappen creëren we zo vroegtijdig helderheid voor alle betrokkenen. Blijven we wendbaar. En kunnen we snel bijsturen waar nodig.

Met kleine stappen, snel resultaat

Het gebruik van agile methoden voor softwareontwikkeling, is tegenwoordig gemeengoed. In Nederland is dit veelal Scrum, zo ook bij ICTU.

Een agile aanpak start met het vaststellen van het beoogd resultaat, de scope van het project en de prioriteiten. Na het vaststellen van de minimale eisen aan het product, leveren we snel werkende software op: een minimum viable product. Hiermee kunnen we toetsen of het voldoet aan de behoeften van gebruikers. Van daaruit werken we steeds in kleine stappen verder.

Gedeelde inspanning, gezamenlijk succes

Onze aanpak is voor een groot deel gebaseerd op co-creatie. Binnen het team is een actieve, betrokken rol van de product owner zeer belangrijk. Deze persoon vertegenwoordigt u als opdrachtgever, werkt intensief samen met alle experts in het team en heeft zowel inhoudelijk als financieel mandaat voor het nemen van beslissingen.

Continue monitoring kwaliteit

In onze dagelijkse operatie krijgt de beoogde functionaliteit van de software die we ontwikkelen veel aandacht. Om te voorkomen dat niet-functionele eigenschappen onderbelicht blijven - denk aan veiligheid, performance, toegankelijkheid en onderhoudbaarheid - vullen we onze agile ontwikkelwijze aan met een uitgebreid kwaliteitssysteem. Zo bewaken we ook de niet-functionele aspecten.

Het ICTU-kwaliteitssysteem meet de kwaliteit van de ontwikkelde software én de kwaliteit van het doorlopen agile proces. Het systeem raadpleegt daarvoor de gangbare ontwikkeltools en waarschuwt als de kwaliteit van de gestelde normen daarvan afwijkt. Elke 15 minuten vergelijkt ons kwaliteitssysteem voor alle projecten de normen met de werkelijke waardes.

Naast programmeerrichtlijnen bewaakt het kwaliteitssysteem onder andere: de onderhoudbaarheid van de broncode, de uitvoering van tests, of documentatie is bijgewerkt, er niet te veel bugs open staan en of de performance voldoet.

Deze aanpak stelt ons in staat eventuele problemen snel op te sporen en op te lossen. Zo voorkomen we onnodig extra uren en werken we kostenefficiënt aan het gewenste resultaat.

Hoge SIG-waardering

Sinds 2009 staat onze agile aanpak aan de basis van een reeks succesvolle ontwikkeltrajecten voor diverse overheidsorganisaties en uitvoeringsinstanties: bijvoorbeeld het Landelijk Register Kinderopvang, Inspectieview Milieu en referendum applicaties.

De Software Improvement Group (SIG) concludeerde in een onderzoek naar het ICTU-kwaliteitssysteem dat het “een volwassen invulling [geeft] aan kwaliteitsborging, beter dan SIG bij het merendeel van de ontwikkelorganisaties in de markt observeert”. Ook de software die ICTU ontwikkelde, scoort hoog volgens een onafhankelijke toetsing: minimaal 4 sterren.

Flexibel en snel

Overheden willen van ICTU niet alleen software met de juiste kwaliteit, ze willen dit ook op tijd. Om projecten snel op te starten, automatiseren we zoveel mogelijk. En beschikt ICTU over een private cloud. In onze cloud krijgt elk project een eigen afgescheiden deel met flexibele capaciteit.

Ontwikkelteams kunnen vanuit een cloud dashboard zelf software installeren, starten en weer stoppen. Ook de software die teams zelf ontwikkelen, kunnen zij vanuit het cloud dashboard starten en stoppen. Het inrichten van continuous integration voor het bouwen, testen, en analyseren van de software is op deze manier een kwestie van uren in plaats van weken.

DevOps: integratie van ontwikkeling en beheer

De combinatie van een agile aanpak, een near realtime kwaliteitssysteem en een flexibele private cloud zorgt dat ICTU snel software kan realiseren met de gewenste kwaliteit. Daarbij werken we toe naar een procesmatige integratie van ontwikkeling en beheer: DevOps.

DevOps gaat over het stroomlijnen van processen die zorgen dat ontwikkeling en beheer hand in hand gaan en waarmee een aantal belangrijke voordelen worden bereikt. Zo is al eens berekend dat de total cost of ownership van software over het algemeen tot wel 20% lager ligt wanneer gebruik wordt gemaakt van DevOps.

Iedereen die wel eens software heeft ontwikkeld of beheerd, kent de cultuurverschillen tussen ontwikkelaars en beheerders. Door de samenstelling van één team met een gemeenschappelijk doel, lossen we veel van deze traditionele samenwerkingsproblemen op. En werken we samen aan een betere digitale overheid.

Meer weten?