Architectuur creëert samenhang in digitale dienstverlening

Thema

Als je tegenwoordig je belastingaangifte doet staan de meeste gegevens al voor je ingevuld. Veel burgers ervaren dat als een verbetering: het scheelt werk en je maakt minder snel een foutje bij het invullen. Diezelfde voordelen heb je als digitaal een vergunning aanvraagt. Je krijgt bovendien vaak sneller een reactie. Door de samenhang van digitale voorzieningen wordt de digitale overheid snel, gemakkelijk, veilig en begrijpelijk.

Daaraan wil ICTU bijdragen: een samenhangend, soepel draaiend ICT-landschap voor alle digitale overheidsdiensten. Belangrijk daarbij is het werken met architectuur, in al onze opdrachten en projecten.

Samen werken aan de digitale overheid

Aan de digitale overheid wordt hard gewerkt, in alle domeinen en bij alle overheden. Niet als doel op zich, maar om de dienstverlening aan burgers en ondernemen te verbeteren. Dat is vaak maatwerk, gericht op een specifieke doelgroep en de context waarin de dienst wordt verleend. Te veel inzoomen op de eigen context kan echter ook in de weg gaan zitten. Bijvoorbeeld wanneer je als burger of ondernemer voor elke dienst opnieuw dezelfde gegevens in moet vullen. Of omdat allemaal zelf het wiel uitvinden ten koste kan gaan van de kwaliteit.

Daarom is het van belang dat nieuwe voorzieningen goed op elkaar aansluiten, dat we informatie kunnen uitwisselen waar dat handig is, en zaken als beveiliging en privacy goed zijn geregeld. Daarbij helpen architectuurafspraken die beleidsdoelen voor de hele publieke sector in stapjes vertalen naar concrete acties voor concrete voorzieningen.

Meer samenhang

De inrichting van de digitale overheid is net als de inrichting van ons fysieke landschap te veel met elkaar vervlochten om het over te laten aan individuele eigenaren. En net als in de fysieke wereld verschillen de regels en afspraken nogal eens, afhankelijk van de bestemming, omgeving of de organisatie die er over gaat.

Architecten kunnen de behoefte van de opdrachtgever in harmonie brengen met wat er mogelijk is in de betreffende context. Architecten zijn breed inzetbaar, experts die hun visie en creativiteit steeds toetsen aan de voortschrijdende kennis over techniek, standaarden en veiligheid.

Werken met architectuur maakt het mogelijk om van detailniveau uit te zoomen naar het grotere geheel en vice versa. Zo weten onze opdrachtgevers dat het resultaat van hun project straks goed aansluit bij hun eigen organisatie, in de keten en de moderne digitale overheid.

ICTU ondersteunt werken met architectuur

Werken met architectuur is werken met architecten in alle fasen van een project. Vakmensen met oog voor de unieke context èn oog voor het grotere geheel. ICTU heeft een gemêleerde groep van architecten in huis en kan een beroep doen op een flexibele schil van specialisten. Zo kunnen we onze opdrachtgevers in elke fase verder helpen. Organisaties die zelf geen architecten beschikbaar hebben, kunnen ons bijvoorbeeld aan het begin van een traject inschakelen om mee te denken of om een architectuurvisie op te stellen. Maar ook in lopende trajecten vindt men het soms waardevol om een extra paar ogen te vragen om mee te kijken, voor een gerichte review of een innovatieve benadering.

Zie ook de informatie over de afdeling Architectuur

ICTU investeert bewust in de kennis en kunde van architecten in de publieke sector. Daarbij hoort ook kennis delen met collega’s en samen een gedeelde visie vormen. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de innovatieve idEA-workshops met stakeholders, in onze architectuuropleidingen, de whitepapers over Blockchain, Discipl en het Open Source Ecosysteem, en het committment aan beheer en doorontwikkeling van de NORA familie.

Meer informatie over NORA vindt u elders op deze website.

Scrum aanpak

Architectuur dus niet als het maken van blauwdrukken, maar veel meer als een vertaling van beleid en behoeften van vandaag in slimme keuzes voor morgen. ICTU heeft een scrum-achtige architectuuraanpak ontwikkeld waarmee we projecten in relatief korte tijd goed kunnen helpen met inzicht in vraagstukken én oplossingsmogelijkheden, zowel in woord als in beeld.

Meer informatie over producten en diensten van architectuur vindt u elders op deze website.

Meer weten?