Ila Bujar

Rol
Ila Bujar

 

Project-/Programmamanager

"Vanuit mijn rol ben ik de schakel tussen een opdrachtgever en het project- of programmateam bij ICTU. Daarbij help ik de bestuurlijke of beleidsmatige vraag van een opdrachtgever te vertalen naar een aanpak, en naar concrete producten en resultaten die we samen met de opdrachtgever realiseren.

Goed luisteren naar de vraag achter de vraag. Het inbrengen van ervaring uit andere beleidsterreinen of projecten. En ook af en toe 'nee' durven zeggen als een opdrachtgever onrealistische eisen stelt, zijn daarbij essentieel.

Ik heb de rol van programmamanager onder andere vervuld voor het programma e-Inspecties.Op dit moment start ik net als kwartiermaker om samen met de provincies een digitale agenda voor alle provincies op te stellen.

"Wat me zo aanspreekt aan werken bij ICTU? De flexibiliteit."

Deze flexibiliteit hebben wij als organisatie nodig om in te spelen op een voortdurend veranderende opdrachtenportefeuille. We werken samen in wisselende teams - met internen en externen - op steeds weer andere onderwerpen. Altijd met het doel om overheden verder te helpen met hun digitale ambities."