Tijdelijk beheer

Technisch beheer als overbrugging

Laat u door ICTU een ICT-voorziening ontwikkelen? Dan is het belangrijk om vroegtijdig te weten wie de voorziening in beheer gaat nemen. ICTU betrekt de beoogde beheerorganisaties altijd zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling van een voorziening. Soms is zo’n beheerorganisatie nog niet op tijd in staat om een voorziening in beheer te nemen. In dat geval kan ICTU een deel van de beheeractiviteiten uitvoeren, op tijdelijke basis.

Wat we doen

  • Wij verzorgen – op verzoek van opdrachtgevers – tijdelijk beheer van ICTvoorzieningen. Dat doen we totdat we het beheer kunnen overdragen aan de uiteindelijke beheerorganisatie. We bieden tijdelijk beheer uitsluitend aan voor ICT-voorzieningen die we zelf ontwikkeld hebben.
  • ICTU voert alléén beheertaken uit die te maken hebben met het operationeel houden van uw ICT-voorziening, en met het corrigeren van verstorende fouten. Daarbij werken we altijd binnen reguliere werktijden.
  • Belangrijk om te weten: als opdrachtgever blijft u zelf verantwoordelijk voor het functioneel beheer. Dat betekent dat inhoudelijke beslissingen, bijvoorbeeld over functionaliteiten en opgeslagen gegevens, altijd bij uw organisatie liggen.

Hoe we werken

  • ICTU beheert op basis van ‘best effort’. Dat betekent dat we u bij het beheer van uw voorziening zo goed en spoedig mogelijk zullen helpen, maar dat we geen garanties kunnen geven voor de doorlooptijd en het resultaat.
  • Voor onze opdrachten hanteren we als uitgangspunt een periode van maximaal 2 jaar.

Terug naar het overzicht van Diensten.

Meer weten?