Strategisch Architectuur Advies (SAA)

Beleid, wetgeving en digitale informatievoorziening in samenhang

Nieuwe overheidsdiensten moeten vaak snel tot uitvoering worden gebracht. Daarbij worden betrokkenen op het gebied van strategie en beleid niet altijd goed geïnformeerd over de technische en organisatorische impact. Het gevolg: langdurig IT-projecten, die hun doel niet vervullen. Daardoor sluiten overheidsdiensten vaak niet goed op elkaar aan, en maken ze onvoldoende gebruik van de laatste technologische mogelijkheden. De oplossing? Strategisch Architectuur Advies (SAA). SAA zorgt voor samenhang tussen beleid, wetgeving én digitale informatievoorziening. Van begin af aan.

Wat we doen

  • Met onze aanpak beoordelen we – met alle betrokkenen – in een vroeg stadium wat de impact van een bepaalde gewenste dienst is. Dat gebeurt al tijdens de beleidsvorming, wetgeving en het opstellen van uitvoeringsbeleid. Op die manier weten bijvoorbeeld beleidsmedewerkers hoe ze wetgeving zó kunnen formuleren, dat deze optimaal kunnen worden uitgevoerd.
  • Met alle partijen schetsen we een gedeeld beeld van de toekomst. We zorgen voor verbinding tussen beleid, wetgeving, organisatorische inrichting, informatiemanagement én de uiteindelijke technische oplossing. En we brengen in kaart: is er voldoende rekening gehouden met bestaande diensten, organisaties en technische infrastructuren?
  • Daarmee is de organisatie die de nieuwe dienst levert, goed in staat om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen.

Hoe we werken

  • In een interactief proces geven we de toekomstige situatie stap voor stap vorm. Daarbij maken we gebruik van de ‘scrum’-methode. Maar ook van traditionele architectuurwerkwijzen, workshops, visualisatietechnieken en design thinking. 
  • Onze gesprekspartners zijn onder andere CIO’s, strategisch adviseurs en wetgevingsjuristen. Het doel? In een ‘goed gesprek’ komen tot een gedeelde visie. En dat vervolgens concreet maken in (beleids)uitgangspunten en -principes.
  • Beleidsuitgangspunten en -principes worden getoetst aan de Nederlandse Overheid Referentie Architecuur (NORA), in samenspraak met de relevante uitvoeringsorganisatie(s).

Terug naar het overzicht van Diensten.

Meer weten?