Overslaan en naar de inhoud gaan

iBestuur magazine nr. 21: Informatiesamenleving en dialoog

Publicatie 16 jan 2017

Onlangs verscheen nummer 21 van het iBestuur Magazine. ICTU leverde een bijdrage aan een aantal artikelen in dit januari nummer.

Lees het gehele iBestuur magazine online.

Artikel ‘Informatiesamenleving van de toekomst vraagt om dialoog’

De informatiesamenleving stelt ons voor complexe vraagstukken. Hoe we daarmee omgaan bepaalt hoe we onze toekomstige samenleving vormgeven en de rol van de overheid daarin. Dat vraagt om een dialoog waarin we tot nieuwe inzichten kunnen komen. Op pagina 28 t/m 30 van dit magazine een artikel over dit thema.

Moedig-in-het-midden-staan-400x400 Twitter.jpg

Illustratie: Yuen Yen (Make Me See)

Zullen iOverheid en iSamenleving straks niet een geheel nieuwe onderlinge verhouding hebben? “Combineer de netwerksamenleving met de iSamenleving en je weet dat we in staat moeten zijn om in hoog tempo en met een grote groep stakeholders oplossingen te bedenken voor moeilijke vraagstukken”, zegt Roxane Daniels, beleidsmedewerker informatiebeleid bij BZK.

BZK nam daarom het initiatief om een dialoog te starten over de iSamenleving. Met een diverse groep stakeholders het gesprek voeren om grip te krijgen op dat brede begrip iSamenleving. “Vanuit het idee dat we de ontwikkeling van de samenleving immers gezamenlijk vorm geven. En om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag hoe we die ‘iSamenleving’ ervaren.”

Arre Zuurmond, ombudsman van Amsterdam, draagt ook bij aan dit artikel met “Onder de Haagse stolp vandaan komen bevrijdt”, en schetst de mogelijke voordelen van een dergelijke dialoog.

ICTU ondersteunt BZK bij de organisatie van deze dialoog.

Op de foto Herriët Heersink, ICTU en Roxane Daniëls, BZK (fotografie: Studio Oostrum)

Heersink_Daniels_0047 iBestuur magazine_web.jpg

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter