Verbetering en versterking handhaving milieuwet- en regelgeving

Project

PIM-asbest_website.jpg

Het Programma informatie-uitwisseling milieuhandhaving (PIM) - een initiatief van Rijk, IPO,VNG - is ingesteld vanuit de gedeelde opvatting dat voor een adequate milieuhandhaving het noodzakelijk is dat de informatie-uitwisseling tussen ketenpartners verbetert.

In de periode 2011 tot en met 2014 richtte PIM zich op de ontwikkeling en implementatie van een landelijke informatie-infrastructuur waarmee handhavende instanties elektronisch informatie kunnen delen.

Website Inspectieviews

Programma-aanpak

PIM werkte langs 7 sporen. Daarvan richtten 3 zich op de infrastructuur (zie hieronder) die nodig is om informatie daadwerkelijk te kunnen delen. Voor de ontwikkeling van deze sporen is ICTU opdrachtnemer geweest.

De andere 4 sporen schiepen de voorwaarden voor de werking van een dergelijk informatie-uitwisselingsysteem in de praktijk. Zoals het bevorderen van de aansluiting van bronnen van inspectiediensten. De ontwikkeling van een Referentie Informatiemodel Handhaving voor Milieu en het bevorderen van de adaptatie van standaarden door inspectiediensten en hun leveranciers.

Modern toezicht

In december 2014 ging Inspectieview Milieu in productie. Daarmee haalde PIM op 1 januari 2015 'de finish'. Met de Inspectieview Milieu - een virtueel dossier - kunnen inspecteurs informatie over inspectieobjecten digitaal raadplegen. De informatie, zoals de resultaten van inspecties, is voor toezichthouders en handhavers toegankelijk via een beveiligde website.

Voor het onderling uitwisselen van informatie realiseerden we verschillende voorzieningen waaronder:

  • Inspectieview Milieu (IvM); hiermee kan een organisatie gegevens opvragen over één inspectieobject. Dit levert een virtueel dossier op met daarin de inspectieresultaten van één bedrijf, afkomstig van alle aangesloten inspectiediensten.
  • Inspectieview Milieu bulk (IvM bulk); hiermee kan een organisatie één groot (bulk)bestand opvragen met inspectiegegevens van meerdere objecten. Dit bulkbestand kan vervolgens met een eigen rapportagetool (Cognos, SPSS, etc.) worden bewerkt en geanalyseerd.
  • Aansluitvoorziening; een koppeling tussen de bronsystemen van inspectiediensten en IvM en IvM bulk. De Aansluitvoorziening vereenvoudigt het aansluiten van bronnen op de Inspectieview.

Alle voorzieningen sluiten aan bij de architectuur en infrastructuur voor de digitale overheid, zoals NORA, GEMMA, Digikoppeling en Inspectieview.

Agile ontwikkeltraject

Bij ICTU werken we agile. Door in multidisciplinaire teams gedurende korte periodes – sprints - te werken, zien gebruikers snel resultaat.

Elke twee à drie weken kwamen we bij elkaar om de sprints te bespreken. Het mooie van deze ontwikkelmethode is dat je snel terugziet hoe jouw wens is vertaald in de programmatuur en of dat is wat je wilde. Enno Christan, senior inspecteur ILT

Een softwareapplicatie moet niet alleen functioneel werken, maar ook gemakkelijk te onderhouden en aan te passen zijn. SQS Nederland toetste de broncode van de voorzieningen aan de richtlijnen beschreven in SIG/TÜViT Evaluation Criteria for Trusted Product Maintainability:

  • Inspectieview Milieu: 4 sterren
  • Bulkvoorziening Milieu: 5 sterren
  • Bulkvoorziening Bedrijven: 5 sterren
  • Bulkvoorziening Generiek: 4 sterren
  • Aansluitvoorziening: 4 sterren

We zijn natuurlijk trots op dit resultaat! Vijf sterren worden toegekend aan de 5% kwalitatief beste softwareproducten. Een beoordeling met 4 sterren betekent dat het product in de daaropvolgende bovenste 30% scoort in vergelijking met alle andere door SQS beoordeelde softwareprojecten.

Beheer en governance

Op 15 januari 2015 is PIM voor beheer en doorontwikkeling overgedragen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het Stelselteam Inspectieviews draagt nu zorg voor de technische aansluiting van organisaties op de inspectieviews en voor het beheer ervan.

Meer weten?