Soepele en veilige identiteitsvaststelling dankzij biometrie

Project

Op de ambassade in New Delhi laat mevrouw Devi haar vingerafdrukken achter. Niet veel later wordt in Nederland de aanvraag ‘Machtiging tot Voorlopig Verblijf’ gestart (MVV). Samen met haar NAW- gegevens komen de biometrische kenmerken in een centrale database in Nederland, de Basisvoorziening Vreemdelingen. Op Schiphol hoeft ze niet lang te wachten voordat ze (tijdelijk) wordt herenigd met haar echtgenoot. De marechaussee op de luchthaven kan zonder moeite haar identiteit vaststellen en haar toegang geven tot Nederlandse bodem.

Unieke persoonsgegevens, centrale opslag

Een fictieve, maar makkelijk voor te stellen beschrijving van hoe het er straks aan toegaat. Het project Voorziening Identiteitsvaststelling Vreemdelingen in het Buitenland (VIB), realiseert de uitwisseling van persoonsgegevens van vreemdelingen vanaf de posten van Buitenlandse Zaken naar het centrale register in Nederland, de Basisvoorziening Vreemdelingen. Deze voorziening noemen we de VIB-module. Het zorgt voor een snellere en makkelijke identiteitsvaststelling in de vreemdelingenketen en verkleint de kans op fraude.

Om te onderzoeken waaraan de VIB-module moet voldoen, heeft ICTU een voorstudie uitgevoerd in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie.

Agile voorstudie zorgt voor resultaat in 8 weken

Dankzij de Agile-aanpak hebben de betrokken partijen ervoor gezorgd dat er binnen acht weken een complete documentatieset lag. In de voorstudie onderzocht het projectteam onder andere hoe de VIB-module er functioneel uit moet komen te zien, wat de veiligheidsrisico's zijn en wat de minimale kwaliteitseisen zijn. Die studie heeft geresulteerd in praktische documenten, zoals een globaal functioneel ontwerp en een master testplan. Geen makkelijke opgave, als je weet dat er ongeveer twaalf disciplines bij betrokken zijn.

Security by design

Aan de VIB-module worden strenge privacy- en veiligheidseisen gesteld. Door een uitgebreide risico-analyse heeft het projectteam vastgesteld waar de zwakke plekken zaten en om welke maatregelen die vragen, bijvoorbeeld om het hackers zo lastig mogelijk te maken. Projectleider Fred Uiterweerd:‘We gaan uit van het security by design-principe; performance en veiligheid zitten al ingebakken in het ontwerp. Denk aan een beveiligd netwerk en tweezijdige encryptie in berichtenverkeer. Met een goede voorstudie is het mogelijk een systeem te ontwerpen dat straks langer mee gaat, veiliger is en beter presteert. En geen brij van spaghetti-code heeft, zodat het zeer onderhoudsvriendelijk is. Door extra tijd te investeren aan de voorkant, zorgen we voor lagere beheerkosten aan de achterkant’.

Modulaire opzet zorg voor flexibiliteit

Het ontwerp van de VIB-module is gericht op vreemdelingen die een machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen in het buitenland. Door de flexibiliteit in het ontwerp is het mogelijk dat de database geschikt wordt gemaakt voor andere doelgroepen. De vreemdeling ervaart straks in ieder geval een soepel proces en ambtenaren in de keten hebben toegang tot veilige en betrouwbare ID-informatie. Zo helpt ICTU de overheid vooruit met uitstekende digitale dienstverlening.

Meer weten?