Programma Registratie Niet-Ingezetenen

Project

De Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) omvat mensen die niet langer dan 4 maanden in Nederland wonen maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld seizoensarbeiders en gepensioneerden in het buitenland.

De RNI is onderdeel van de Basisregistratie Personen (BRP). Er zijn in Nederland 20 inschrijfbalies bij 18 gemeenten gerealiseerd, waar niet-ingezetenen zich kunnen inschrijven om een BSN te verkrijgen.

Website Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Goede en zorgvuldige registratie

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) is op 6 januari 2014 in werking getreden. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) acht het van groot belang dat de wet goed en zorgvuldig kan worden uitgevoerd door gemeenten en aangewezen bestuursorganen. Met de inwerkingtreding van de Wet BRP vervalt het sofinummer definitief, is de registratie van niet-ingezetenen mogelijk gemaakt, hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om een bestuurlijke boete op te leggen en zijn de procedures rondom de aangifte van vertrek gewijzigd.

Eenvoudiger en sneller gegevens uitwisselen

De RNI is een samenwerkingsprogramma waarin uiteenlopende overheidspartijen hun informatie over niet-ingezetenen onderbrengen in de BRP. Bestuursorganen die deze informatie voor de uitvoering van hun taak nodig hebben, kunnen daarvan gebruikmaken.

Het bundelen van persoonslijsten van niet-ingezetenen op één plaats heeft grote voordelen. De uitwisseling van gegevens wordt eenvoudiger en sneller. De kwaliteit van de gegevens verbetert omdat overheidsorganen de beschikking krijgen over de resultaten van controles en eventuele correcties van de deelnemers. Ook voor niet-ingezetenen zijn er voordelen: zij hoeven aan veel minder overheidsorganen wijzigingen in hun gegevens door te geven.

Opdrachtgever en samenwerking

De RNI is in opdracht van BZK gerealiseerd. En tot stand gekomen in samenwerking met onder andere de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), NVVB, Belastingdienst, UWV, SVP en CVZ. Het programma RNI was ondergebracht bij ICTU.

Sinds 1 december 2014 is de RNI in beheer van de RvIG.

Meer weten?