Overslaan en naar de inhoud gaan

Programma Implementatie Europese Zorgdiensten (PIEZO)

Project

Spaanse_toeriste_website_ICTU.jpg

Digitalisering is niet alleen een nationale aangelegenheid.

Ook op Europees niveau wordt gewerkt aan één digitale markt voor onder meer handel, telecom, logistiek en zorg.

Doel is Europese burgers en bedrijven vrije beweging in Europa te bieden en op wereldniveau te kunnen concurreren. Wat betreft gezondheidszorg is de Europese ambitie om haar burgers overal toegang te geven tot hun gezondheidsgegevens, ongeacht het land van herkomst. Hun gezondheidsgegevens dienen dus ook over de grens beschikbaar te zijn.

Om uitwisseling van patiëntgegevens tussen landen mogelijk te maken werkt de Europese Unie aan een stelsel van nationale contactpunten voor eHealth (NCPeH). ICTU en Nictiz geven in opdracht van het ministerie van VWS vorm aan het Nederlandse NCPeH. In het programma PIEZO (Programma Implementatie Europese Zorgdiensten) vormen zes ziekenhuizen (Saxenburgh Groep, Erasmus MC, Maastricht UMC+, ZorgSaam en Spaarne Gasthuis en OLVG) een eerste groep waarvan de SEH's worden aangesloten op het NCPeH. Na een succesvolle implementatie kunnen overige ziekenhuizen en zorgorganisaties aansluiten.

Deze samenwerking moet in eerste instantie ervoor zorgen dat Nederlandse zorgprofessionals patiëntsamenvattingen kunnen ophalen over Europeanen die in Nederland ongeplande zorg nodig hebben. Dit moet bijdragen aan een betere communicatie tussen patiënt en zorgprofessional, een hogere kwaliteit van zorg en een snellere en efficiëntere dienstverlening.

Toekomstbeeld

Een Spaanse toeriste in Amsterdam wordt aangereden door een auto. Zij meldt zich aan de balie van de spoedeisende hulp (SEH) in een ziekenhuis in Amsterdam. De verpleegkundige die de triage doet, vraagt via het NCPeH de patiëntsamenvatting op van de patiënt in Spanje. De Spaanse toeriste heeft hiervoor eerst toestemming gegeven. Het NCPeH van Nederland neemt contact op met het NCPeH van Spanje. Binnen een aantal minuten geeft het Nederlandse NCPeH de patiëntsamenvatting door aan de arts in de SEH in Amsterdam. De behandelend arts kan nu de achtergrond en status van de Spaanse toeriste beter begrijpen en de behandeling beter bepalen.

Lees hier meer over de eerste stap die is gezet richting uitwisseling gezondheidsgegevens over de grens.

Meer weten?