Piezo: betere zorg met uitwisseling gezondheidsgegevens over de grens

Project

Spaanse_toeriste_website_ICTU.jpg

De mogelijkheid om gezondheidsgegevens over de grens uit te wisselen, zodat iedereen de zorg kan krijgen die nodig is dat op moment: dat is waar project Piezo om draaide. Op 8 februari 2022 ging het Nederlandse NCPeH (Nationaal Contactpunt voor e-Health) live. Hiermee is het vanaf nu mogelijk om gezondheidsgegevens van buitenlandse patiënten op te halen. Een mijlpaal voor de Nederlandse gezondheidszorg waarin ICTU in opdracht van het ministerie van VWS samenwerkte met Nictiz en het CIBG als beheerder van het NCPeH, zie de website van NCPeH.

Direct de juiste zorg bieden

De applicatie van het NCPeH maakt het mogelijk dat Nederlandse zorgverleners online patiëntsamenvattingen kunnen opvragen van mensen uit EU-landen die in Nederland (on)geplande zorg nodig hebben. 

Voorbeeld: een Spaanse toerist wordt in Amsterdam aangereden door een auto. Zij meldt zich vervolgens aan de balie van de spoedeisende hulp (SEH) in een ziekenhuis in Amsterdam, waarna de verpleegkundige start met het beoordelen van de situatie (triage).

Om een goede triage te doen, kan het handig zijn meer te weten van de voorgeschiedenis van de patiënt. En dat geldt nog meer voor de diagnostiek en behandeling door de SEH-arts.

Voorheen moesten triagisten en SEH-artsen vaak zonder enige dossierkennis handelen, met alle risico’s van dien (zoals fouten, allergische reacties of medicatieconflicten). Om die risico’s te beperken was de arts vaak veel tijd kwijt met achterhalen van de gegevens bij de patiënt zelf en/of de behandelaars in eigen land, dat was belastend voor de patiënt maar vaak ook voor de dokter die immers moet handelen “in de mist”. En door de taalbarrière en de mate van stress of paniek die een patiënt op dat moment ervaart, kostte het te veel tijd en onzekerheid om de juiste zorg te bieden.

In dit geval geeft de Spaanse toerist toestemming om haar gegevens op te vragen. Binnen een aantal minuten geeft het Nederlandse NCPeH de patiëntsamenvatting door aan de arts op de SEH in Amsterdam. De behandelend arts kan nu de achtergrond en status van de Spaanse toerist beter begrijpen en de behandeling beter bepalen.

Samenwerking met Europa

Het project Piezo was een project van ICTU, in samenwerking met Nictiz en CIBG in opdracht van het ministerie van VWS. Gezamenlijk werd er gewerkt aan het programmamanagement: van het benaderen van ziekenhuizen tot het samenwerken met veel verschillende partijen. Met als extra uitdaging dat we hierbij de grenzen over moesten.

Deze samenwerking heeft bijgedragen aan een betere communicatie tussen patiënt en zorgprofessional, een hogere kwaliteit van zorg en een snellere en efficiëntere dienstverlening. Voor wat betreft gezondheidszorg is de Europese ambitie om haar burgers overal toegang te geven tot hun gezondheidsgegevens, ongeacht het land van herkomst. Hun gezondheidsgegevens dienen dus ook over de Europese grens beschikbaar te zijn.

Uiteindelijk hebben de volgende 6 ziekenhuizen meegewerkt aan project Piezo:

  • Erasmus MC
  • Maastricht UMC+
  • OLVG
  • Saxenburgh Groep
  • Spaarne Gasthuis
  • ZorgSaam

Samen namen zij deel en leverden hun input vanuit de praktijk. Met dit project is niet alleen de digitale overheid verbeterd, maar ook de gezondheidszorg.

Via het NCPeH is Nederland nu aangesloten op MyHealth@EU, de Europese infrastructuur voor uitwisseling van zorggegevens. Dit initiatief moet ervoor zorgen dat Europese burgers overal in Europa goede zorg kunnen krijgen met behulp van goede informatie. MyHealth@EU biedt zorgverleners in aangesloten landen de mogelijkheid om actuele in¬formatie over hun buitenlandse patiënten op te vragen. 

Toekomstvisie

Tijdens project Piezo is er veel werk verzet door ICTU en alle partijen die hieraan hebben meegewerkt.

Na een voorzichtige start in 2019 met Estland en Finland, zijn inmiddels 10 landen actief patiëntsamen¬vattingen en/of medicatievoorschriften met elkaar aan het uitwisselen. En dat aantal zal de komende jaren aanzienlijk toenemen, met een verwacht totaal van 29 landen in 2025-2026. Met Europese subsidies worden de lidstaten gestimuleerd om de verschillende documenttypen uit te wisselen, want: hoe meer diensten beschikbaar zijn in een land, des te beter dat is voor de burger die zorg nodig heeft!

Na het live gaan van het Nederlandse NCPeH is het project Piezo afgerond en is de voortgang ervan overgedragen aan het CIBG.

Vanuit CIBG wordt thans gewerkt aan het aansluiten van meer ziekenhuizen en daarnaast ook andere zorgverleners, zoals huisartsenposten en ambulancediensten. Daarnaast voert ICTU momenteel in opdracht van VWS een onderzoek ICTU uit naar de wenselijkheid en haalbaarheid om patiëntgegevens van Nederlanders in het buitenland ook te kunnen raadplegen door zorgverleners ter plaatse. Vanuit Europa wordt thans nagedacht over het op termijn kunnen uitwisselen van ook beelden, recepten en originele documenten zoals ontslagbrieven. Uiteindelijk is het einddoel vanuit de EU om een situatie te creëren waarin zorgverleners in alle Europese landen onderling gezondheidsgegevens van patiënten kunnen delen.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het Nederlandse NCPeH? Bekijk dan de website van het CIBG.

Meer weten?