Ontwikkeling en Applicatiebeheer PGB2.0

Project

Zelf regie voeren over je leven, ook als je zorg en ondersteuning nodig hebt. Zelf bepalen wie jou thuis komt helpen, wie er aan je bed komt en wie er aan je lijf komt. Dat kan mede dankzij het persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb stelt zo’n 120.000 mensen in staat zelf hun zorg in te kopen voor hun persoonlijke situatie. Dat biedt veel mensen uitkomst.

Maar de administratie ervan is voor budgethouders en hun zorgverleners tijdrovend en complex. Samen met gebruikers werd daarom een nieuw systeem ontwikkeld dat hun administratieve lasten vermindert en dat het maken van fouten drastisch terugdringt. Een gebruiksvriendelijk portaal (mijnpgb.nl) voor mensen met een pgb, hun vertegenwoordigers en hun zorgverleners. In het portaal regelen zij zelf de administratie van hun pgb. Van het opstellen van een zorgovereenkomst tot het declareren van zorg. Snel, gemakkelijk, overzichtelijk én veilig.

In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelde ICTU software voor het zorgdomein in dit systeem en verzorgde ICTU het technisch applicatiebeheer, als onderdeel van de tijdelijke beheer- en ontwikkelorganisatie PGB2.0 bij VWS. In dat Programma PGB2.0 werkte ICTU samen met de gebruikers: budgethouders, zorgverleners, de SVB, gemeenten en zorgkantoren.

ICTU heeft van 2019 tot en met 2022 de opschaling mogelijk gemaakt van het eerste groepje gebruikers naar die bij alle zorgkantoren en bij de eerste groep gemeenten. Budgethouders en hun zorgverleners waarderen het portaal hoog met een 7,8 en audits op kwaliteit gaven de software 4 (uit 5) sterren.

Eind december 2022 zijn ongeveer 60.000 budgethouders zijn aangesloten, die samen 80% van alle PGB-budgetten via dit nieuwe portaal administreren. Voor de resterende groep verzorgt het ministerie van VWS vanaf 2023 zelf de bouw en het beheer. Tot eind maart 2023 wordt het programma bij ICTU nog afgewerkt voor decharge.

Meer weten?