Ondersteuning Koepelorganisaties Zorg: gezamenlijk implementeren

Project

Continu wordt gewerkt aan het vergroten van de kwaliteit van de zorg. Daarvoor wordt onder andere toegewerkt naar een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Met dit stelsel wordt de basis gelegd voor het  veilig en betrouwbaar uitwisselen van zorggegevens. In het Informatieberaad Zorg werken verschillende (koepel)organisaties uit het zorgdomein samen met het ministerie van VWS, om met elkaar vier outcomedoelen te realiseren:

  • Medicatierecepten worden op dezelfde manier uitgeschreven zodat overzicht en overdracht mogelijk is: medicatieveiligheid;

  • Mensen kunnen medische gegevens inzien en koppelen aan hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens: patiënt centraal;

  • Zorgverleners dragen gegevens digitaal en gestandaardiseerd over aan andere zorgverleners: overdracht;

  • En gegevens worden maar één keer vastgelegd, en daarna hergebruikt: vastleggen.

Het programma Ondersteuning Koepelorganisaties Zorg van ICTU ondersteunt de organisaties die zijn vertegenwoordigd in het Informatieberaad bij de implementatie van deze vier doelen. Dit doet het programma in opdracht van VWS. Implementatie-adviseurs met ruime ervaring in de zorginformatisering helpen deze organisaties bij het vertalen van de doelen naar gerichte programma’s en activiteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitvoeren van impactanalyses, het schrijven van een implementatieplan of het maken van handleidingen ter ondersteuning van de achterbannen van de bij het Informatieberaad aangesloten partijen uit het zorgveld.
Deze implementatie-adviseurs kunnen gebruik maken van een ‘virtuele back-office’ bij ICTU: een team met  specifieke kennis op het gebied van implementatie-ondersteuning, architectuur en communicatie. Ook stimuleert de virtuele back-office kennisdeling tussen de implementatie-adviseurs, via kennissessies en een virtuele kennisbank. Ook ontwikkelt de back-office generieke implementatie-instrumenten als meerdere organisaties in de zorg daar behoefte aan hebben. Eén van deze instrumenten is de standaardaanpak Impactanalyse voor de Zorg, waarmee de impact van een (informatiekundige) verandering in beeld kan worden gebracht. Een voorbeeld van een informatiekundige verandering is het implementeren van de vier outcomedoelen.

Met deze combinatie van implementatie-adviseurs bij koepels, en specifieke kennis van en instrumenten bij de virtuele back-office, ondersteunen we koepelorganisaties. Zo faciliteren wij hen richting een duurzaam informatiestelsel voor de zorg.

 

Meer weten?