Nationale Implementatiestrategie CEF eDelivery

Project

Als student diploma’s uitwisselen via een digitaal register? Of als Let in ondertrouw gaan met een Nederlandse?

Binnen Europa werken we momenteel aan een oplossing die grensoverschrijdende dienstverlening mogelijk maakt: CEF eDelivery. De Connecting Europe Facility (CEF) is een onderdeel van het DG CONNECT van de Europese Commissie dat diverse trans-Europese infrastructuren en netwerken faciliteert. Daartoe behoren Digitale Service Infrastructuren (DSI’s of Building Blocks) zoals eDelivery, een koppelvlak waarmee informatie gemakkelijk en veilig digitaal getransporteerd kan worden. Zodat Nederlandse studenten, zonder de rompslomp van papieren registers en goedkeuring via watermerken, snel met hun studie kunnen starten in Vlaanderen. En geliefden vanuit Letland en Nederland gemakkelijk met elkaar in ondertrouw kunnen.

Begeleiding implementatiefase

Optimale en veilige, grensoverschrijdende digitale dienstverlening tussen Nederland en andere EU-lidstaten. Zonder dat een burger of bedrijf daarvoor fysiek informatie moet ophalen of brengen, dat is het doel van CEF eDelivery. Vanuit ICTU faciliteren en begeleiden we de interdepartementale werkgroep en stuurgroep Implementatiestrategie van de nationale Gateway naar CEF eDelivery, en leveren we advies.

Het traject omvat ook:

  • Een pilot waarin een koppelvlak wordt ontwikkeld en getest tussen nationale digitale diensten van uitvoeringspartijen enerzijds en de Europese bouwsteen voor berichtenaflevering eDelivery van de CEF anderzijds. Aan deze pilot doen mee: Logius, RINIS, DUO, KvK, TenderNed en de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Veiligheid & Justitie (V&J).
  • NORA-onderzoek naar de (on)mogelijkheden, wensen en behoeften met betrekking tot grensoverschrijdende dienstverlening, en de manier waarop dit nu plaatsvindt binnen de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

'We vinden het waardevol om deel uit te maken van een traject dat zich richt op samenwerking over grenzen heen, waarbij ICTU als neutrale overheidspartij initieert, faciliteert en begeleidt.'
– Xander van der Linde, projectleider ICTU

Inbedding in nationale digitale overheid

Vanuit het project leveren we geen product op. Met onze implementatiestrategie richten we ons op het beleggen en inbedden van de CEF eDelivery oplossing binnen de governancestructuur van onze nationale digitale overheid. Hiertoe werken we nauw samen met de ministeries van EZ (opdrachtgever), V&J, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) evenals uitvoeringsorganisaties Logius en RINIS.

Het project ging in november 2015 van start en loopt naar verwachting door tot in 2018.

Meer weten?