Lerarenregister draagt bij aan kwaliteit onderwijs

Project

Onderwijs_website.jpg

Hoe kan de leraar laten zien dat hij bevoegd en bekwaam is en hieraan blijft werken?

Het lerarenregister is het beroepsregister van, voor en door leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Door zich te registreren laat een leraar zien dat hij bevoegd en bekwaam is, en hieraan blijft werken. Het lerarenregister draagt zo bij aan een sterke beroepsgroep en aan de kwaliteit van het onderwijs.

Registerleraar.nl startte in 2012 als een vrijwillig register. In 2017 gaat het over in een verplicht register, mits het wetgevingstraject is afgerond. Het programma richt zich nu op het ombouwen van het vrijwillige register naar een verplicht register. Het wetgevingstraject loopt parallel aan het programma.

Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ICTU voert de programmacoördinatie uit. Naast het lerarenregister dragen we ook bij aan de ontwikkeling van (vrijwillige) registers voor schoolleiders primair en voortgezet onderwijs en aan een register voor lerarenopleiders.

Lees meer informatie op:
Registerleraar.nl
Schoolleidersregisterpo.nl
Schoolleidersregistervo.nl

Meer weten?