Impactanalyse invoering Single Digital Gateway Verordening

Project

eIDAS.jpgAanleiding

Als er geen verrassingen meer optreden, treedt in de 2e helft 2020 de Verordening Single Digital Gateway (SDGR) in werking. Een verordening die op zich in de lijn ligt van de digitalisering van de landelijke dienstverlening: de gebruiker centraal en een integraal informatieaanbod namens de gehele overheid. Nederland is daar in principe behoorlijk klaar voor met vooral de landelijke bouwstenen die hier na alle inspanningen inmiddels draaien.

Informatie vertalen en online procedures

Toch is de verordening ook voor Nederlandse begrippen ongewoon voorschrijvend: EU-burgers en bedrijven moeten vergelijkbaar als Nederlanders geïnformeerd worden en mogelijke barrières in de Nederlandse overheidsdienstverlening, zoals taal en onbegrijpelijke procedures, moeten op hoofdlijnen zoveel mogelijk geslecht worden.

Ook wordt het online aanbieden van diverse overheidsprocedures aan EU-burgers en bedrijven verplicht. Deze procedures betreffen situaties die relevant zijn voor bedrijfsactiviteiten, werken, studeren of verhuizen over de grens in Europa. Denk bijvoorbeeld aan: aanvragen voor een verblijfsattest, studieleningen en -subsidies, de erkenning van academische titels, een Europese ziekteverzekeringskaart, de registratie van een motorvoertuig, pensioenuitkeringen en de registratie van werknemers voor pensioen- en verzekeringsstelsels.

Status verordening

De Europese Raad heeft het voorstel voor de verordening op 20 juni 2018 goedgekeurd en het Europees Parlement zal de SDGR vermoedelijk dit najaar aannemen. Meer informatie is te lezen in het nieuwsbericht “Nieuwe Europese Verordening raakt Nederlandse dienstverlening” en op de website van de Europese Raad. De in werking treding zal, voor onderdelen verschillend, tussen de 2 en 5 jaar zijn.

Impactanalyse

ICTU voert momenteel een impactanalyse uit naar de gevolgen van invoering van de verordening, in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat. Naast deze opdrachtgevers zijn onder andere ook VNG, diverse uitvoeringsorganisaties, het Ondernemersplein, Rijksoverheid.nl en Samenwerkende Catalogi betrokken.

 

Meer weten?