DigiToegankelijk: sneller naar een digitaal toegankelijke overheid

Project

DigiToegankelijk helpt Nederlandse overheden om sneller en beter digitaal toegankelijk te worden, zodat iedereen kan meedoen in dit digitale tijdperk.

Dit programma, voluit DigiToegankelijk TOP (Toezichts- en OndersteuningsProgramma) is medio 2022 in opdracht van het ministerie van BZK gestart. Het programma wordt uitgevoerd door ICTU.

DigiToegankelijk TOP werkt onder de vlag van DigiToegankelijk, het communicatieplatform dat werkt aan een toegankelijke overheid. Het programma werkt samen met onder meer Logius, Gebruiker Centraal, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, leveranciers, clusters van overheidsorganisaties en belangenbehartigers van mensen met een beperking.

“In Nederland hebben 4,5 miljoen mensen moeite met het lezen, begrijpen of gebruiken van websites en apps. Je helpt dus een grote groep burgers door de online kanalen digitaal goed toegankelijk te maken.”

Het programma houdt zich bezig met ondersteuning, monitoring en toezicht.

Ondersteuning

DigiToegankelijk biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om op verschillende manieren kennis over digitale toegankelijkheid te vergroten en ondersteuning te krijgen bij het toegankelijk maken van websites en apps.

Het programma biedt diverse vormen van ondersteuning, zoals:

  • Trainingen, webinars en workshops;
  • Advies van gespecialiseerde DigiToegankelijk-adviseurs;
  • Vragenuurtjes om vragen te stellen en in discussie te gaan over digitale toegankelijkheid;
  • Inspiratie en tips over digitale toegankelijkheid, van collega’s bij andere overheidsorganisaties.
  • Kennisomgevingen, zoals de website digitoegankelijk.nl.

Monitoring

DigiToegankelijk lanceerde in het voorjaar van 2023 het nieuwe Dashboard DigiToegankelijk. Het dashboard laat in één overzicht zien hoe toegankelijk de websites en apps van de Nederlandse overheid zijn. Het is een hulpmiddel voor overheidsorganisaties om meer inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van de eigen digitale communicatie. Het programma is bezig om het dashboard aan te vullen met alle relevante overheidswebsites en -apps waarvoor nog geen toegankelijkheidsverklaring is gepubliceerd.

Toezicht

Het programma gaat centraal toezicht vormgeven, zodat de wettelijke verplichtingen rondom digitale toegankelijkheid worden nageleefd. Ook handhavend optreden wordt voorbereid. Daarnaast is het programma bezig met het verkennen van een gedragscode voor inspectiebureaus, om de benodigde kwaliteit van audits te kunnen garanderen. Verder is het programma bezig om digitale toegankelijkheid op te nemen in aanbestedingsvoorwaarden van overheden.  

Meer weten

Stuur een bericht naar DigiToegankelijk-ondersteuning@ictu.nl.

Meer weten?