Applicaties voor raadgevend referendum

Project

RAPP-stemmen_website.jpg

Met het raadgevend referendum kunnen burgers vragen om een wet of verdrag voor te leggen aan de Nederlandse bevolking

De Wet raadgevend referendum (Wrr) is op 1 juli 2015 in werking getreden. De Kiesraad handelt, als centraal stembureau, de verzoeken af tot het houden van een referendum, controleert deze op geldigheid, stelt de definitieve uitslag vast en maakt die uitslag bekend.

ICTU heeft voor de uitvoering van de Wrr in opdracht van de Kiesraad, referendum applicaties ontwikkeld (RAPP).

Website Kiesraad
Website referendum over een wet

Agile ontwikkeling

ICTU ontwikkelde RAPP volgens scrum, een agile softwareontwikkelmethodiek. Met scrum worden in snelle iteraties functionaliteiten werkend opgeleverd in ‘sprints’.

  • In de eerste fase van het project is een frontoffice opgeleverd, met een publieke webapplicatie die is gericht op kiesgerechtigden. Daarnaast is een backoffice ontwikkeld voor de administratieve verwerking van de verzoekformulieren. Deze backoffice-applicatie maakt het mogelijk om dossiers bij een wet aan te leggen, om dossiers te beheren, en om referendabele wetten en verdragen te publiceren naar de frontoffice. De backoffice ondersteunt het sorteren en registreren van de lijsten, het tellen en controleren van de verzoeken, het bewaken van de termijnen, het produceren van managementrapportages en het ter inzage leggen en vernietigen van de lijsten.
  • Tijdens de tweede fase is de backoffice-applicatie uitgebreid met meer rapportagemogelijkheden, geautomatiseerde controle (op bijvoorbeeld GBA-V en duplicaten) en het kunnen uitvoeren van geautomatiseerde, representatieve steekproeven.
  • Gedurende de derde en laatste fase van het project, werkte ICTU aan de definitieve oplevering van RAPP. In samenwerking met de Kiesraad hebben we de laatste functionaliteiten gebouwd. Waaronder de toepassing van optical character recognition (OCR) voor het geautomatiseerd verwerken van scanbestanden.

Het project RAPP is in 2014 gestart met een verkenningsfase. Het project is in november 2015 afgerond.

Samen werken en ontwikkelen

Voor het project heeft ICTU de samenwerking gezocht met DICTU en met de Belastingdienst in Heerlen. DICTU is sinds de start van het project betrokken bij het beheer van RAPP. En de Belastingdienst zorgt ervoor dat de ingevulde formulieren digitaal bij de Kiesraad binnenkomen.

Meer weten?