Programma- en projectmanagement

Snel en efficiënt tot de gewenste resultaten komen

Hoe vertaalt u uw bestuurlijke of beleidsmatige vraag naar een heldere aanpak met concrete resultaten? ICTU helpt u daar graag bij. Wij voeren projecten en programma’s altijd uit in samenwerking met u. Wij kunnen leiding geven aan uw project of programma, en zorgen voor de juiste mensen op de juiste positie. Ook kunnen wij zorgen voor huisvesting en de inkoop van diensten en producten.

Wat we doen

  • ICTU voert programma’s en projecten uit in alle fasen van de beleidscyclus. De programma’s en projecten die wij oppakken, zijn in de regel IT-gerelateerd.
  • Wij zijn in staat snel programma’s en projecten op te starten, inclusief bemensing door professionals. We werken resultaatgericht en met hoge kwaliteit. Bovendien nemen wij u als opdrachtgever voortdurend mee in het proces.
  • Wat levert het u als opdrachtgever uiteindelijk op? Dat kan bijvoorbeeld zijn: werkende software, kennisdeling, innovatie via pilots en proeftuinen. Of denk aan het doorvoeren van veranderingen binnen één of meerdere organisaties.

Hoe we werken

  • We maken gebruik van de beproefde methoden MSP en Prince2 en onze teams werken graag op agile wijze samen met uw organisatie.
  • De kernrollen binnen een programma of project worden uitgevoerd door ambtenaren. Voor specialistische kennis en overige capaciteit hebben we mensen in huis. Of kunnen die met onze eigen inkoopmantels snel inhuren.
  • We besteden veel tijd aan een goede voorbereiding. Samen met u brengen we de problematiek en de gewenste oplossingsrichting in kaart. Vervolgens stellen we een programmavisie en projectdoel op.

Projecten

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een programmaorganisatie ingericht, waarmee meer dan 1.000 direct betrokken ambtenaren worden ondersteund.

IVS Next

In opdracht van RWS heeft ICTU het Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart vernieuwd. RWS heeft IVS Next in 2019 succesvol in gebruik genomen.

DigiD

ICTU heeft DigiD begin 2000 ontwikkeld, in opdracht van BZK. Wij werken nog steeds mee aan de doorontwikkeling van DigiD en gaan samenwerken aan de nieuwe versie van DigiD.

Terug naar het overzicht van Diensten.

Meer weten?