Raad van Toezicht, Bestuur & Directie

In de Raad van Toezicht van ICTU zijn alle overheidslagen vertegenwoordigd. Ongeveer vier keer per jaar vindt er een vergadering van de Raad van Toezicht plaats. Daarnaast vergadert het bestuur iedere twee weken met de directie.

Raad van Toezicht

  • Namens de Staat: Mevrouw N.A. Vermeulen (voorzitter Raad van Toezicht, voorzitter remuneratiecommissie, huidige functie: Business Director Customized Solutions Nyenrode)
  • Namens de Staat: Mevrouw J.M.A. van Haren (huidige functie: Toezichthouder De Geschillencommissie en Stichting Corridor)
  • Namens de Unie van Waterschappen: De heer M.J. Kuipers (lid auditcommissie, huidige functie: Secretaris-Directeur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
  • Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: De heer N. Ducastel (lid remuneratiecommissie, huidige functie: Directeur-bestuurder VNG Realisatie/VNG Naleving en Directeur VNG Beleid – Informatiesamenleving)
  • Namens het Interprovinciaal Overleg: De heer J.C. van Ginkel (lid auditcommissie, huidige functie: plaatsvervangend provinciesecretaris/algemeen directeur provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland)

Directie en Bestuur

Directie ICTU 2018.jpg

Vlnr Hans Verweij, Anja Smorenburg, Wiepke Maljers, André Regtop

  • André Regtop, Bestuurder/Algemeen directeur
  • Wiepke Maljers, Directeur Advies/plv Algemeen directeur
  • Anja Smorenburg, Directeur Bedrijfsvoering
  • Hans Verweij, Directeur Projecten

Secretaris: Ellis Lamfers

Lees hier de statuten en de oprichtingsstukken van ICTU.