Hoe we werken

Eric Brouwer en Leenhert Stil in gesprek

Bij ICTU starten we altijd bij de essentie van het eindproduct

Waar is het voor bedoeld en welk doel moet het bereiken? De functie bepaalt de methode, waarbij best practices uit het verleden de inspiratie kunnen zijn voor nieuwe oplossingen. Met doordacht van start gaan maken we zo de juiste keuzes.

Onze werkwijze hebben we vertaald naar vijf punten, die de leidraad vormen in onze dienstverlening.

Expertise

ICTU levert alleen de beste mensen. Als onafhankelijk adviseur en uitvoerder beschikken wij over een groot netwerk van interne én externe professionals. Vanuit de vertrouwensrelatie met onze opdrachtgevers stellen we voor ieder project precies de juiste mix aan expertise samen.

Inzicht

ICTU gelooft in het delen van kennis en publiceert over eigen oplossingen, nieuwe innovaties en processen. Dat doen we om te informeren, maar vooral ook om te inspireren. Want iedere ontwikkeling begint met een inzicht. We delen niet alleen met onze opdrachtgevers, maar met iedereen. Want nieuwe inzichten komen soms uit onverwachte hoek.

Hart

ICTU levert alleen werk dat het maatschappelijk belang ten goede komt en is om die reden altijd kritisch. Want wat in het belang is van de één, is niet altijd in het belang van de ander. Doordat we werken met respect voor en afweging van ieders belang staan we werkelijk achter het product wat we afleveren. Omdat we weten dat het werkt voor alle betrokkenen.

Openheid

ICTU werkt niet vóór een opdrachtgever, maar sámen met de opdrachtgever. Tijdens ieder moment van het proces hebben opdrachtgevers inzicht in de stand van zaken. Op die manier hebben zij altijd de kans om mee te praten en bij te sturen om zo hun verantwoordelijkheid waar te maken.

Realisme

ICTU neemt alleen een project aan, als het ook goed gerealiseerd kan worden. Voordat wij een opdracht aannemen maken wij daarom realistische afspraken en afwegingen omtrent tijd, geld en kwaliteit. Afspraak is afspraak en deadlines zijn er om gehaald te worden. Wij zijn flexibel waar mogelijk, en tegelijk zakelijk en eerlijk.