Bestuur & directie

In het bestuur van ICTU zijn alle overheidslagen vertegenwoordigd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft statutair bevoegdheden om te sturen op de hoofdlijnen van het beheer van de stichting.

Zo’n 3 keer per jaar vindt een bestuursvergadering plaats. Daarin bespreekt het directieteam met het bestuur belangrijke organisatieontwikkelingen, nieuwe programma’s en projecten, kwartaalcijfers en begroting, en jaarstukken.

Bestuur

  • De heer D.G.T.M. Heerschop (ABDTOPConsult), voorzitter
  • Mevrouw G.M. Keijzer-Baldé (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
  • De heer M.J. Kuipers (Unie van Waterschappen/Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
  • De heer N. Ducastel (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Directie

Directie ICTU 2018.jpg

Directie ICTU, vlnr Hans Verweij, Anja Smorenburg, Wiepke Maljers, André Regtop

  • André Regtop, Algemeen directeur
  • Wiepke Maljers, Directie Advies
  • Anja Smorenburg, Directie Bedrijfsvoering
  • Hans Verweij, Directie Projecten

Directiesecretaris: Ellis Lamfers