English please

Over ons

Samen werken aan een betere digitale overheid

Onze missie: ICTU, samen werken aan een betere digitale overheid.

ICTU is een onpartijdige advies- en projectenorganisatie binnen de overheid.  
Wij werken vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruithelpt bij maatschappelijke vraagstukken.
 
ICTU is van en voor de overheid, en werkt uitsluitend voor de overheid. We helpen overheidsorganisaties met uiteenlopende uitdagingen rondom digitalisering.
Dat doen we met oog voor de balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare oplossingen. Zodat burgers en bedrijven zaken die ze doen met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen. Zo werken we samen aan een betere digitale overheid.

ICTU is in 2001 opgericht als overheidsstichting zonder winstdoel. Meer informatie in de Kamerstukken rond de oprichting van ICTU.

Onze diensten in het kort:

  • Advies
  • Realisatie van projecten en programma’s
  • Ontwikkeling van maatwerksoftware

Meer informatie vindt u in ons dienstenoverzicht.

Meer weten over voor wie en waar wij werken? Bekijk de pagina 'Onze opdrachtgevers'.

Meer weten over ontwikkelingen en thema's waaraan we werken? Bekijk de pagina 'Waar we aan werken'.

Meer weten over werken bij ICTU? Bekijk onze vacatures of de pagina Werken bij & voor ICTU.

Lees ook de kernwaarden van waaruit wij werken.

Hoe we werken

Bij ICTU starten we altijd bij de vraag: waar is het voor bedoeld en welk doel moet het bereiken? De functie bepaalt de methode, waarbij best practices uit het verleden inspiratie zijn voor nieuwe oplossingen.

Lees meer
Eric Brouwer en Leenhert Stil in gesprek

Voor wie we werken

ICTU’s werkveld is de digitale overheid. We werken in projecten, vanuit vakmanschap, met hart voor de publieke zaak en zonder winstoogmerk. Voor alle overheden: Rijk, provincies, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en waterschappen.

Lees meer
Stand up tijdens Agile softwareontwikkeltraject

Aangesloten Overheidsorganisaties, Raad van Toezicht, Bestuur & Directie

In het bestuur van ICTU zijn alle overheidslagen vertegenwoordigd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft statutair bevoegdheden om te sturen op de hoofdlijnen van het beheer van de stichting.

Lees meer

Meer weten?