Organiseren van ketensamenwerking

ICTU ondersteunt, begeleidt, faciliteert en modereert

Bestrijden van ondermijnende criminaliteit, werken aan betere zorg, het tegengaan van eenzaamheid, of het oplossen van schuldenproblematiek. Stuk voor stuk complexe opgaven, die vragen om samenwerking over organisatiegrenzen heen. Als neutrale en verbindende partij ondersteunt ICTU overheidsorganisaties daarbij. We coördineren, begeleiden, faciliteren en modereren. Met als uiteindelijk doel: een betere digitale overheid voor alle burgers.

Wat we doen

  • Maatschappelijke opgaven, nieuwe beleidsplannen, of een effectievere uitvoering van overheidstaken. Dat vereist samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties. Deze samenwerking moet je goed organiseren. En op de juiste niveaus van de deelnemende organisaties borgen.
  • Dat vraagt om een programmagestuurde aanpak, waarbij diverse expertisegebieden worden betrokken. Of het nu gaat om landelijke ketensamenwerking, grootschalige inzet van ICT, of het gebruik van data-analyse.
  • ICTU helpt organisaties bij het besturen van ketenoverstijgende projecten. Met praktisch toepasbaar advies, de inrichting van projecten en programma’s, of de aansturing van externe partijen. Met kennis van de juridische, organisatorische, informatiekundige en technische aspecten die daarbij komen kijken. We zorgen dat iedere deelnemer ervaart dat samenwerken, kennisdeling, en het bereiken van gezamenlijke doelen voordeel oplevert.

Hoe we werken

  • ICTU is van én voor de overheid. Wij kennen de wereld van onze opdrachtgevers dus als geen ander. Onze adviezen sluiten aan op kaders en afspraken die binnen de overheid gelden. Denk daarbij aan privacywetgeving. Of een juist (her)gebruik van beschikbare overheidsvoorzieningen.
  • Organiseren we grotere programma’s, dan analyseren en evalueren we – periodiek en na afronding – onze aanpak en werkwijze. De lessen die we daaruit leren, passen we toe bij het inrichten van andere grote programma’s. Om zo onze opdrachtgevers nóg beter te kunnen helpen met complexe en ketenoverstijgende vraagstukken.

Projecten

Biometrie in de Vreemdelingenketen

Een complex ICT-project binnen de overheid succesvol, op tijd én binnen het budget afronden? Dit project laat zien dat het kan. De ingrediënten voor succes: een exceptioneel team, een flinke dosis ervaring én onderling vertrouwen.

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP en het bestrijden van adresgerelateerde fraude. Een aanpak die bestaat uit een samenwerking tussen vele partners, waaronder gemeenten, ministeries en uitvoeringsorganisaties.

City Deal – Zicht op Ondermijning

In deze datagedreven aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit bundelen gemeenten, politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie hun krachten.

Terug naar het overzicht van Diensten.

Meer weten?