Onderzoek, benchmarking en monitoring

Passend onderzoek met impact

ICTU ontwikkelt en realiseert onderzoek met impact. We leveren de informatie en inzichten waarmee u verder kunt, in alle fasen van uw beleid. Wilt u weten of een nieuw beleid het gewenste effect oplevert? Of hoe de invoering van een nieuwe wet verloopt? Of wilt u leren van andere organisaties of sectoren? Met ons onderzoek doet u nieuwe inzichten op, waarmee u kunt bepalen wat de volgende stappen zijn voor uw organisatie.

Wat we doen

  • ICTU ontwikkelt onderzoek en voert dit uit. Hieronder valt onder andere belevingsonderzoek onder medewerkers of stakeholders, monitoring, effectmeting en benchmarking voor overheidsorganisaties. We voeren onderzoek uit onder verschillende doelgroepen, binnen en tussen organisaties en sectoren.
  • ICTU heeft een team van ervaren onderzoekers, die gewend zijn om onderzoek te doen naar uiteenlopende vraagstukken binnen verschillende domeinen. Dit team helpt u op basis van uw vraag bij het bepalen van een passende onderzoeksmethode en -aanpak. We maken gebruik van traditionele onderzoeksmethoden (kwalitatief en kwantitatief). Maar ook van data analytics en big data analyse.

Hoe we werken

  • We werken in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever, zodat we maatwerk kunnen leveren en tijdig kunnen bijsturen indien nodig. We werken regelmatig samen met kennisinstituten, onderzoeksbureaus en universiteiten.
  • We hebben een online tool in huis waarmee we snel en veilig onderzoek doen. En we creëren impact door het gebruik van moderne visualisatietechnieken voor rapportage, zoals dashboards en infographics.
  • We werken volgens hoge kwaliteitsstandaarden, zoals de MOA Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek. Ook voldoen we aan de privacywet (AVG).

Projecten

Monitoring Invoering Omgevingswet

Monitoren van de veranderingen die de wet bij gemeenten teweegbrengt, zodat andere gemeenten hiervan kunnen leren.

Vensters voor Bedrijfsvoering

Benchmarking binnen lokale overheden, zodat zij van elkaar kunnen leren en een beeld krijgen van hoe ze zelf presteren.

ENSIA Informatiebeveiliging gemeenten

Impactonderzoek naar i-bewustzijn bij medewerkers.

Terug naar het overzicht van Diensten.

Meer weten?