Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijeenkomst 12 februari: presentatie onderzoek ‘Toezicht op het gebruik van algoritmen door de overheid’

Nieuws 28 jan 2020

Het gebruik van algoritmen en artificiële intelligentie door de overheid staat momenteel volop in de belangstelling, zowel binnen als buiten de overheid. Politiek gezien is dit dan ook een heel actueel thema. Eind 2019 deed het adviesbureau Hooghiemstra & Partners in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoek naar de wijze waarop het huidige toezicht op algoritmegebruik door de overheid plaatsvindt. Daarnaast onderzocht men de  mogelijkheden ter verbetering van het toezicht.

Dit resulteerde in het rapport ‘Toezicht op het gebruik van algoritmen door de overheid’ dat op 20 december 2019 door minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en minister Dekker voor Rechtsbescherming is aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit voorjaar wordt de kabinetsreactie opgesteld, met daarin beleidsmaatregelen ter verdere verbetering van het toezicht op algoritmen die de overheid inzet voor de uitvoering van haar taken.

Bijeenkomst 12 februari bij BZK

Op 12 februari organiseert het ministerie van BZK in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid een bijeenkomst waarin het onderzoek door de auteurs (Hooghiemstra & Partners) wordt toegelicht. De inloop start met koffie om 15.00 uur. De presentatie en aansluitende discussie zal om 15.30 uur starten en duurt tot uiterlijk 17.00 uur.

Voor wie?

Bent u werkzaam voor de Rijksoverheid en wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan aan door een mailtje te sturen naar secretariaatDO@minbzk.nl. Wilt u in uw mail aangeven of u toegang heeft tot het pand zonder aanmelding (‘binnen zonder kloppen’-regeling)?

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, individuele aanmelding is verplicht. Het adres is Turfmarkt 147, Den Haag. De presentatie vindt plaats in het Auditorium.

Rol ICTU

ICTU is in opdracht van het ministerie van BZK betrokken bij de organisatie van het Samenwerkingsplatform AI, publieke waarden en Mensenrechten en dit event. Het initiatief voor een Samenwerkingsplatform is gelanceerd in de beleidsbrief AI, publieke waarden en mensenrechten. Zie hiervoor de betreffende kamerstukken (oktober 2019).

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter