Interactieve dynamische Enterprise Architectuur (idEA)

Samen visualiseren zorgt voor overzicht, inzicht en uitzicht

Een visie doordenken? Een nieuwe wet uitvoeren? Ketensamenwerking verbeteren? Zomaar wat voorbeelden waarbij idEA een handig hulpmiddel kan zijn. IdEA is een beeldtaal en methode om gecompliceerde (ICT-)vraagstukken te visualiseren. In een aantal workshops gaan we samen met u aan de slag om de aspecten, relaties en afhankelijkheden van uw vraagstuk te visualiseren in een plaat. Zo ontstaat een gezamenlijk begrip van de verandering en de impact daarvan.

Wat we doen

  • ICTU organiseert en begeleidt idEA-workshops om ingewikkelde (verander-) vraagstukken te visualiseren. Meestal beginnen we bij de huidige situatie, en kijken we daarna naar de toekomstige. Door deze naast elkaar te leggen, maken we de impact van de verandering inzichtelijk. ICTU heeft inmiddels rond de 100 idEA-platen opgeleverd.
  • We verbeelden de doelen, eisen, randvoorwaarden, afspraken en acties van de verandering. Zo wordt de onderlinge samenhang tussen al deze dimensies duidelijk, en worden knelpunten en oplossingen zichtbaar. Dit zorgt voor meer begrip tussen bestuurders, projectleiders, architecten en andere betrokkenen, en een breder draagvlak voor de verandering.
  • Aan het eind van de workshopreeks leveren we de visualisaties aan u op, inclusief een ‘kijkwijzer’: een beknopte beschrijving van wat er op de plaat te zien is. Afhankelijk van de opdracht – en uw wensen – kunnen we vervolgens nog meer voor u uitwerken. Bijvoorbeeld een document met eisen en afwegingen. Of een globale architectuurschets, waarin we visualiseren hoe gegevens binnen uw organisatie worden uitgewisseld.

Hoe we werken

  • Onze werkwijze zorgt ervoor dat deelnemers écht meedoen in de workshops. En ideeën aandragen. De sfeer in de workshops is informeel. In iedere nieuwe workshop verbeteren we de visualisatie van de workshop daarvoor.
  • Het visualisatietraject heeft een relatief korte doorlooptijd.

Projecten

Een visie op grensmanagement

Bij de Koninklijke Marechaussee gaat veel veranderen op het gebied van grensmanagement. De gevolgen voor de organisatie zijn door de betrokkenen zélf in beeld gebracht. Het resultaat: een breed gedragen visie.

Inburgeringsproces in beeld bij SZW

Samen met de vele betrokken partijen werd het toekomstige inburgeringsproces scherp in beeld gebracht.

Digitale dienstverlening bij de provincie Flevoland

Hoe krijg je bestuur, directie en politiek mee in een proces waarbij het digitaliseren van je producten en diensten centraal staat? Met idEA lukte het om dat in kaart te brengen.

Terug naar het overzicht van Diensten.

Meer weten?