Inrichten van de informatievoorziening

Uw informatiehuishouding op orde

Veel organisaties worstelen met het op orde krijgen van hun informatiehuishouding. Dit gaat ten koste van de efficiëntie en effectiviteit van de medewerkers. En: organisaties lopen zo het risico dat besluiten worden genomen op basis van onvolledige of onjuiste informatie. ICTU helpt bij het toegankelijk maken en organiseren van uw informatievoorziening. Met praktisch advies en concrete oplossingen.

Wat we doen

  • We ontwerpen een passende informatievoorziening voor het werk van uw organisatie. Dit doen we op basis van het concept ‘Informatie Ondersteund Werken’, dat we samen met TNO ontwikkelden. Hierbij nemen we principes als security, archiving en privacy meteen in het ontwikkelproces mee. Het resultaat: oplossingen waarmee medewerkers optimaal ondersteund worden en kwaliteit op een natuurlijke manier binnen de werkomgeving geborgd wordt.
  • Van daaruit kunnen we de vertaalslag maken naar ondersteunende architectuur en de inrichting van de applicatie(s).
  • De eisen op informatiegebied veranderen continu. Het is belangrijk om hier als organisatie op te kunnen inspelen. Ook daar kan ICTU bij ondersteunen, door te zorgen dat informatie en organisatie altijd op elkaar afgestemd blijven.

Hoe we werken

  • Bij het ontwerpen van de passende informatievoorziening analyseren we de organisatie van het werk: hoe zijn de werkprocessen ingericht? Hoeveel koppelvlakken zijn aanwezig? Hoeveel regelruimte hebben de medewerkers? Hoe hoog is de werkdruk? Hoe vaak wordt men ‘gestoord’ bij de uitvoering van de werkzaamheden? Hoe staat het met de rapportage- en registratielast?
  • Ook kijken we naar de wijze waarop het werk wordt aangestuurd: is dit vooral op productiviteit of op kwaliteit?
  • Ten slotte brengen we in kaart op welke manier informatie het werk ondersteunt. Gaat het om werkondersteunende systemen, of systeemondersteunend werk? Is de juiste informatie op het juiste moment op de juiste manier bij de juiste persoon beschikbaar? Hoe versnipperd is het applicatielandschap? Hoe is de documentaire informatiehuishouding georganiseerd? Zijn er passende werkinstructies, trainingen, opleidingen?

Projecten

Ontwikkeling bouwstenen voor een departementaal CIO-office 

De rol van de departementale chief information officers (CIO’s) wordt uitgebreid. ICTU heeft een departementale CIO-office daarbij geholpen. Van i-visie tot i-plan. En van advies over het CIO-stelsel tot de inrichting van het i-portfoliomanagement.

Organisatie van datakwaliteit in de migratieketen

De migratieketen wil op ketenniveau datakwaliteit, en daarmee datagovernance organiseren. ICTU heeft samen met alle ketenpartners een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Het centrale thema daarbij: de kwaliteit van de werkomgeving.

Inrichting van het informatiemanagement

De informatiehuishouding bij een uitvoeringsorganisatie was zeer versnipperd. Ook was er geen formele I-functie. ICTU heeft samen met betrokkenen het informatiemanagement ingericht.

Terug naar het overzicht van Diensten.

Meer weten?