Informatieveiligheid & privacy

Programma’s en advies over veiligheid en i-bewustzijn

De samenleving en de overheid digitaliseren in hoog tempo. Dat levert veel nieuwe kansen en mogelijkheden op. Maar het heeft ook gevolgen voor de manier waarop de overheid omgaat met informatie van inwoners, bedrijven en van andere overheden. Het opslaan, delen en verwerken van gegevens moet veilig gebeuren. Dat is geen eenvoudige opgave: veel overheidsorganisaties hebben te maken met verouderde software, datalekken, phishingaanvallen en hacks. ICTU ondersteunt uw organisatie hierbij. Met verschillende programma’s rond informatieveiligheid en i-bewustzijn. En met advies op maat.

Wat we doen

  • ICTU helpt uw organisatie bij vraagstukken rondom informatieveiligheid en privacy. Dat doen we onder andere met grote (interbestuurlijke) bewustwordingsprogramma’s en -projecten. Maar ook met kleinere adviesopdrachten, gericht op het informatiebeveiligings- en privacybeleid van uw organisatie. Daarbij maakt ICTU gebruik van de nieuwste innovatieve technologieën.
  • We ontwikkelen software op maat. Dat doen we altijd volgens de principes van privacy en security by design; we houden in het ontwerp dus al rekening met de eisen voor privacy en veiligheid.
  • We bieden expertise op het gebied van gedragsverandering. Daarnaast werken we met inhoudelijke experts en project- en programmamanagers.

Hoe we werken

  • We zorgen altijd voor een heldere aanpak, zodat opdrachtgevers weten waar ze aan toe zijn. Welke werkwijze we hanteren, hangt af van het type opdracht. We werken vaak volgens programma- en projectmanagementmethoden, zoals MSP en Prince2. Of we werken op een ‘agile’ manier, waarbij we in kleine stappen naar een resultaat toewerken.
  • We rapporteren maandelijks over de voortgang aan onze opdrachtgevers. Dat draagt bij aan de samenwerking. En zo blijft u als opdrachtgever betrokken bij het project.
  • We stellen een team met de gewenste expertise samen. Is de benodigde kennis niet in huis? Dan huren we die in. Dit maakt ons flexibel, en zo borgen we de kwaliteit van al onze projecten.

Projecten

ENSIA

Een systematiek voor gemeenten, waarmee ze eenvoudig verantwoording afleggen over informatieveiligheid. Aan hun gemeenteraad én aan de toezichthouders.

Overheidsbrede Cyberoefening

Hoe te handelen bij een cyberincident? Tijdens een cyberoefening komen zo’n 700 bestuurders, managers en professionals van alle overheden bij elkaar om hier handvatten voor te krijgen.

Informatieveilig gedrag in de zorg

Wat zijn de grootste problemen rond informatie(on)veilig gedrag, en hoe kun je dat veranderen? Dat verkennen we voor het ministerie van VWS en de BoZ (Brancheorganisaties Zorg).

Terug naar het overzicht van Diensten.

Meer weten?