Toegankelijkheid

ICTU vindt het belangrijk dat haar online informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. We willen zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl, en de standaarden WCAG 2.1 en EN 301 549.

Voldoen aan deze standaarden maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-09-2020 en geldt voor de website(s): http://www.ictu.nl (hoofdwebsite).

Er onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van deze website. U vindt het onderzoek in het register op de website Toegankelijkheidsverklaring.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Of heeft u verbetertips? Laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.