Privacy

In de onderstaande privacyverklaring leest u hoe ICTU met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens kunt uitoefenen. 

Privacyverklaring 

Stichting ICTU, kortweg ICTU, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de website ictu.nl en de diensten die zij aanbiedt. ICTU beschermt hierbij de privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).   

Gebruik van gegevens 

ICTU verwerkt persoonsgegevens over u, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u in contact met ons wilt komen, omdat u zich aanmeldt voor of deel wilt nemen aan een bijeenkomst of omdat u informatie of een digitaal magazine wilt ontvangen.  

ICTU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Persoonsgegevens die u aan ICTU verstrekt, gebruikt ICTU alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. ICTU gebruikt persoonsgegevens bovendien alleen als dit noodzakelijk is. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. We bewaren deze gegevens ook niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

In alle andere gevallen worden bedoelde persoonsgegevens vernietigd.  

We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.  

Bij het aanmelden voor een bijeenkomst is het afhankelijk van het soort bijeenkomst welke persoonsgegevens wij minimaal nodig hebben om dit te kunnen organiseren of u in de toekomst uit te nodigen voor degelijke bijeenkomsten (uiteraard nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven). 

Het kan voorkomen dat uw aanwezigheid bij digitale evenementen in beeld komt en dat deze beelden door ICTU bewaard worden. Wanneer van een online sessie door ICTU een opname gemaakt wordt, wordt dit vooraf aangegeven. Wanneer u niet met beeld of geluid in een opname wilt komen, kunt u uw camera en microfoon uitzetten.  

Delen met derden 

ICTU verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, behalve als wet- en regelgeving hiertoe verplichten. ICTU deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

ICTU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies 

De website van ICTU gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 

ICTU gebruikt cookies voor de volgende doeleinden: 

  • het optimaliseren van de website
  • het verzamelen en analyseren van statistieken 

Voor de statistieken gebruikt ICTU het open-source webanalysepakket Piwik. De verzamelde gegevens gebruiken we niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website. 

U kunt na afloop van het bezoek aan onze website deze cookies verwijderen via de instellingen in uw browser. Een instructie hoe dat werkt kunt u vinden op veiliginternetten.nl. U kunt hier ook vinden hoe u op uw smartphone cookies kunt beheren. 

Bij deelname aan digitale bijeenkomsten maken wij gebruik van session cookies. Deze cookies hebben een standaard levensduur van 8 uur en worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit. 

Afmelden voor mailings 

Ontvangt u informatie die u niet meer wilt ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten via een bericht aan info@ictu.nl
Voor diensten zoals een digitaal magazine, kunt u zich aan- of afmelden. Na afmelding worden uw gegevens verwijderd van de verzendlijst. 

Meer informatie 

Mocht u vragen hebben over bescherming van uw privacy in relatie tot de website ictu.nl, dan kunt u contact opnemen met ICTU via info@ictu.nl

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht zich tot ICTU te richten met een verzoek om deze persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met ICTU via info@ictu.nl. Doet u dit liever schriftelijk, verstuur uw verzoek dan onder vermelding van 'privacy' aan: 

ICTU 
Postbus 84011 
2508 AA Den Haag 

ICTU zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, uw verzoek uitvoeren en u hiervan op de hoogte stellen.