Privacy

In de onderstaande privacyverklaring leest u hoe ICTU met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Privacyverklaring

ICTU hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy rondom het gebruik van de website ictu.nl. ICTU handelt hierbij als het gaat om privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting ICTU is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de website ictu.nl. ICTU verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, behalve als wet- en regelgeving hiertoe verplichten. De persoonsgegevens worden door ICTU uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die op deze pagina worden omschreven. In alle andere gevallen worden bedoelde persoonsgegevens vernietigd.

Gebruik van gegevens

Via de website ictu.nl worden persoonsgegevens verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u in contact met ons wilt komen, zich aan wilt melden voor een bijeenkomst, informatie wilt ontvangen of een digitaal magazine. Persoonsgegevens die u op deze wijze via een van de contactadressen op de website opgeeft, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wanneer u contact met ons opneemt wordt vertrouwelijk behandeld. Wij vragen u niet meer gegevens te sturen dan strikt noodzakelijk is.

Ontvangt u informatie die u niet meer wilt ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten via een bericht aan info@ictu.nl.
Voor diensten zoals een digitaal magazine, kunt u zich aan- of afmelden. Na afmelding worden uw gegevens verwijderd van de verzendlijst.

Webstatistieken

ICTU gebruikt webstatistieken zodat we de website beter op bezoekers kunnen afstemmen. Daarvoor gebruiken we het open source webanalysepakket Piwik. De verzamelde gegevens gebruiken we niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over gebruik van webstatistieken of de bescherming van uw privacy in relatie tot de website ictu.nl, dan kunt u contact opnemen met ICTU via info@ictu.nl.

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht zich tot ICTU te richten met een verzoek om inzage.  U kunt ook hiervoor contact opnemen met ICTU via info@ictu.nl. Schriftelijke verzoeken voor inzage of correctie stuurt u, onder vermelding van 'privacy' aan:

ICTU
Postbus 84011
2508 AA Den Haag