Een melding maken of een klacht indienen

Heeft u een melding over onze website? Bent u niet tevreden of heeft u een opmerking over ICTU? Dan willen we dat graag weten. U stuurt uw melding, klacht of opmerking aan reactie@ictu.nl.

We verzoeken u uw telefoonnummer te vermelden (geen verplichting). Zodat we informatie bij u kunnen inwinnen. Wellicht kunnen we eventuele onduidelijkheden wegnemen of uw melding direct goed oppakken.

Behandeling van uw melding, opmerking of klacht

Dringende meldingen nemen wij zo snel als mogelijk en in ieder geval binnen maximaal 2 werkdagen in behandeling. U krijgt een ontvangstbevestiging van uw melding.

Uw algemene klacht of opmerking nemen we binnen 3 werkdagen in behandeling. Dat houdt dit in:

  • U krijgt een ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Iemand die niet betrokken was bij hetgeen waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.

Wet Huis voor Klokkenluiders en ICTU

De Wet Huis voor Klokkenluiders is er voor (oud-)medewerkers van een organisatie die een werkgerelateerde misstand willen melden. Veel organisaties moeten sinds 1 juli 2016 een meldregeling voor (het vermoeden van) misstanden hebben. Ook ICTU heeft een dergelijke regeling opgesteld. Klik hier om deze meldregeling integriteitskwesties ICTU te downloaden.