Webinar werken met chatgpt of andere slimme hulpmiddelen (Gebruiker Centraal)

Evenement

Gebruik jij ChatGPT, Bard of andere artificial intelligence (AI)-hulpmiddelen in jouw werk? Hoe laat je deze hulpmiddelen optimaal voor je werken? Welke opdrachten of instructies geef je mee en voor welke doeleinden is het geschikt?

In dit webinar zie je welke mogelijkheden er zijn. Je leert over de positieve kanten van AI, maar óók over de mogelijke risico’s. En we staan stil bij de ethiek: wat vinden we er eigenlijk van dat we onze teksten als overheid laten vormen door een algoritme en veelal onbekende bronnen?

Tijdstip 16 november 11.00-12.00 uur. Meer informatie, zie de website van Gebruiker Centraal.