Webinar 'Wat doet de DIVD?'

Evenement

Het Overheidsbreed Cyberprogramma houdt op dinsdag 14 juni 2022 van 11:00 tot 12:00 uur een webinar met als thema 'Wat doet de DIVD?'.

De Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) maakt de digitale wereld veiliger door kwetsbaarheden in digitale systemen te vinden en te melden bij organisaties die er wat aan kunnen doen. DIVD werkt wereldwijd, zij doen dit op een Nederlandse manier: open, eerlijk en samen.

Meer informatie op de website van het Overheidsbreed Cyberprogramma.