Meetup AI Act Maximum of Minimum, 2 april 2024

Evenement

Het Kennisnetwerk Data en Samenleving, de Gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht organiseren de meetup AI-act: maximum of minimum? Tijdens de meetup wordt gezamenlijk en interactief een beeld gevormd van de impact van de AI-act. De betekenis van de AI Act voor gemeenten staat hierbij centraal. Welke juridische ruimte hebben gemeenten voor de implementatie van deze wetgeving? Welke kansen biedt het aan gemeenten en hun inwoners?

Hoe wordt er vanuit de wetenschap gekeken naar deze nieuwe wetgeving (die mogelijk van kracht wordt in mei 2024)?

Doelgroep: professionals werkzaam bij gemeenten. 

Bekijk voor meer informatie de website van VNG.