ICTU Summer Café 4 juli 2022

Evenement

Op 4 juli organiseren we vanaf 16.30 uur een ICTU Summer Café (live, op een externe locatie) waarin we met drie korte maar krachtige inleidingen ingaan in op actuele ontwikkelingen rond het gebruik van data.

Doelgroep

Uitsluitend voor onze directe overheidscollega’s, deelname vindt plaats op persoonlijke uitnodiging!

Wilt u meer informatie, of graag een uitnodiging ontvangen, stuur dan een bericht naar communicatie@ictu.nl.

Programma  

Verantwoord gebruik van data voor maatschappelijke opgaven  
Wat zijn de ontwikkelingen rond de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS)? En wat betekenen de ambities uit de IBDS in de praktijk voor de digitale overheid? Speerpunten van de datastrategie zijn het komen tot betere, integrale afwegingen rondom datagebruik; het ondersteunen van concrete use cases met maatschappelijke waarde; het opschalen van oplossingen en het oplossen van gedeelde belemmeringen. Met een bijdrage van Tim Faber (BZK).
 
Gebruik van data stopt niet bij de grens
Welke actuele Europese ontwikkelingen spelen er waar we als Nederlandse digitale overheid vrijwel allemaal mee te maken krijgen? Denk aan het voorstel voor een EU eID met eWallet en de verregaande voorstellen voor Europese wetgeving rond gebruik van data in sectoren. Met een inleiding door Xander van der Linde en Menno Gmelig Meijling (ICTU).
 
Perspectieven van veilig omgaan met data  
Hoe kunnen we ‘veilig’ omgaan met onze data, zowel vanuit het perspectief van ethiek, als informatieveiligheid, en techniek. Domein-overstijgende ontwikkelingen, onder andere vanuit de ervaringen in het domein Defensie. Met een bijdrage van Vincent Hoek (I-Interim Rijk).

Datum en tijdstip

Het inhoudelijk programma begint om 16.30 uur, en wordt gevolgd door een informele borrel.