ICTU Europa Café 23 juni 2022

Evenement

Bericht uit Brussel: verbinding tussen beleid, wetgeving en IV bij onderhandelingen

Op donderdag 23 juni as. van 14.30 tot 15.30 uur  presenteert Karin Bruinenberg 'Bericht uit Brussel' vanuit haar ervaring binnen J&V. Karin is werkzaam als (beleids)professional binnen de Rijksoverheid, heeft een juridische achtergrond en affiniteit met innovatieve en technologische ontwikkelingen. Haar missie is dat het recht en het digitale domein elkaar versterken.

Programma 'Bericht uit Brussel'

Wellicht heeft u er ervaring mee. Op een dag landt er een Europese verordening of richtlijn bij u op het bureau, in de vorm van uitvoeringswetgeving. Een mooi juridisch document. Maar even dieper kijken levert een hele stapel vragen op over de IV-kant. Die vragen probeert u terug te geven aan de juristen. Maar daarvoor is vaak niet veel ruimte. Europa heeft gesproken, de verordening staat al vast. Succes.

Wij zijn van die juristen. Op dit moment wordt door de Europese Commissie, in overleg met de lidstaten, gewerkt aan een mooi juridisch document dat gaat over niets minder dan de digitalisering van de justitiesector. De Europese Commissie heeft eind vorig jaar laten weten dat ze de ambitie hebben om “de digitale transformatie van nationale rechtsstelsels vorm te geven”. Met subsidies en overleg, maar ook met wetgeving. Die wetgeving ziet onder meer op verplichte grensoverschrijdende gegevensuitwisseling via digitale kanalen.

Welke dynamiek speelt er in Brussel, welke ruimte hebben we om te manoeuvreren, en welke ervaringen heeft u met het succesvol naar voren brengen van IV-aspecten in wetgevingstrajecten?
     
In een korte presentatie proberen we in hoog tempo de achtergrond van de aanstaande verordening over de digitalisering van de justitiesector te schetsen, en de manier waarop wij onze onderhandelingspositie voorbereiden. Onze belangrijkste vraag is hoe we, ook in de toekomst, in dergelijke juridische trajecten een goede verbinding tussen beleid, wetgeving en IV leggen. Uw input is zeer welkom!

Doelgroep en aanmelden

Deze online bijeenkomst is bedoeld voor de doelgroep ICTU-collega’s en overheidscollega’s met specifieke interesse in dit onderwerp. Geïnteresseerd? Dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen aan europacafe@ictu.nl.