ICTU Café 25 april 2023, AI, data en ethiek, hoe dan?

Evenement

De ontwikkelingen van technologieën zoals artificiële intelligentie (AI) gaan razendsnel. Denk recent aan de ontwikkeling van Chat GPT.

Ontwikkelingen die veel kansen bieden om ons leven aangenamer te maken. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van schaduwkanten ervan. Zoals de impact op privacy, (informatie)veiligheid, autonomie en de menselijke maat. Hoe kunnen we er verantwoord mee omgaan? In dit ICTU Café ging het over dit onderwerp.

Programma

Julia Straatman (onderzoeker Data Ethiek aan de Utrecht Data School (UU) nam ons mee in recente ontwikkelingen rond AI, data en ethiek. Straatman ging daarnaast in op aanpakken en tools die overheden kunnen helpen met dit vraagstuk, en ook ervaringen van overheden komen aan bod. Julia Straatman is mede auteur van het artikel ‘Aan de slag met het IAMA’ dat onlangs verscheen. Straatman was nauw betrokken tijdens de test- en implementatiefase van dit instrument. Ze heeft een achtergrond in filosofie en ethiek en helpt overheden om ethisch verantwoord data projecten te implementeren.

Tom Moesker (programmamanager ICTU) schetste in de inleiding van deze bijeenkomst  wat de overheidsbrede ontwikkelingen zijn rond AI.

Gastheer was Wiepke Maljers (directeur Advies ICTU).

Impressie

Lees de impressie van deze bijeenkomst!

Meer evenementen

Zie de evenementenpagina.