Conferentie Waardengedreven Dialogen, 15 februari 2024

Evenement

'In hoeverre beïnvloeden online anonimiteit en zichtbaarheid onze interacties en hebben ze effect op onze democratische waarden? Dit zijn steeds vaker gestelde vragen in zowel de media als de politiek. Welke rol kunnen technologieën voor online zichtbaarheid en anonimiteit innemen in het tegengaan van eventuele bedreigingen voor onze democratie? En hoe verhouden deze technologieën zich tot fundamentele waarden zoals privacy en zelfbeschikking?'

Op donderdag 15 februari vindt de ‘Conferentie Waardengedreven Dialogen – Anonimiteit & Zichtbaarheid online’ plaats van 11.45 – 17.00 uur in de Koninklijke Schouwburg, Den Haag.

Lees meer over deze conferentie op de website van ECP