CIO-café over identiteit in een digitale wallet, 13 februari 2024

Evenement

'Het CIO-café van 13 februari staat in het teken van simpele, betrouwbare, veilige en toegankelijke uitwisseling van persoonsidentificerende gegevens door middel van een Europese ID-wallet. Het programma EDI-stelsel NL (Ministerie van Binnenlandse Zaken) ondersteunt de implementatie van Europese wetgeving en werkt daarbij samen met een groot aantal publieke en private partijen. Hetty Lucassen (Hoofd afdeling Data & Toegang en plv Directeur Digitale Overheid BZK) praat over de ontwikkelingen. Daarna gaat ze graag het gesprek aan over de uitdagingen van deze ontwikkelingen met behulp van het prototype van de Nederlandse voorbeeldwallet.'

Meer informatie over deze sessie? Kijk op de website van Digitale Overheid.