Aan de slag met inclusieve dienstverlening, Gebruiker Centraal, 5 maart 2024

Evenement

Inclusieve dienstverlening is een onderwerp dat veel omvat. Voor het Toetsingskader Inclusie kwam Gebruiker Centraal tot 5 belangrijke kernthema’s.

Op 5 maart gaat men met deze thema’s aan de slag. Hoe zorg je dat de dienstverlening voor inwoners eenvoudig en eenduidig is? Hoe zet je de gebruiker centraal bij het ontwerp van je dienstverlening? Hoe maak je dienstverlening begrijpelijk en toegankelijk? Hoe zet je verschillende kanalen in? En wat is het belang van hulpstructuren en hoe zet je die in?

Experts en ervaringsdeskundigen in deze onderwerpen geven inzichten en tools om hier meteen mee aan de slag te gaan. En laten ook zien hoe het toetsingskader jou hierbij helpt.

Meer informatie of je aanmelden kan via Aan de slag met inclusieve dienstverlening: dienstverlening voor iedereen!  – Gebruiker Centraal