Dwarskijken op programma’s en projecten

Hulp van kritische vrienden

Uw processen of bedrijfsvoering veranderen, of nieuwe wetgeving doorvoeren? Dat heeft vaak impact op de ICT in uw organisatie. Beleidsmatige opdrachtgevers moeten vanaf begin af aan de voortgang en het resultaat kunnen verantwoorden. ICTU helpt u in deze situaties graag. Wij zetten onze ervaring in om als kritische vriend met u mee te denken. En zo de slagingskans van uw ICT-project te vergroten.

Wat we doen

  • Wij nemen de rol van dwarskijker aan bij overheidsopdrachten waarbij we zelf niet als uitvoerder of projectleider zijn betrokken. Zo kunnen wij u ongehinderd en actief terzijde staan bij het nemen van beslissingen. En bij het omgaan met puzzels en risico’s in uw programma of project.
  • Als dwarskijker putten we daarbij uit onze ervaring met het organiseren en leiden van vele ICT-ontwikkelopdrachten, het formuleren van businesscases, startarchitecturen en organisatie-inrichtingsplannen, en het verantwoorden van programmakeuzes en financiering.
  • Onze ‘spelregels’ zijn: Wij helpen u waar nodig en gewenst / Wij zijn kritisch, ook op u / Wij zetten specialistische collega’s in om te adviseren / Wij gaan samen aan de slag.

Hoe we werken

  • Een dwarskijker is een bekwame collega van ICTU in wie u vertrouwen heeft en met wie u een verbintenis aangaat. Deze dwarskijker heeft minimaal 15 jaar ervaring met ICT-projecten in de publieke sector.
  • Samen met de dwarskijker maakt u afspraken over de werkzaamheden rond belangrijke momenten in uw project. De dwarskijker analyseert alle documentatie rondom uw project en doorgrondt het verhaal. Door middel van verdiepende gesprekken, of werksessies.
  • De dwarskijker formuleert bevindingen en adviezen. En stemt deze met u af: kloppen ze, zijn ze begrijpelijk en uitvoerbaar?

Projecten

Dwarskijker Doorontwikkelen BRON (ministerie van OCW)

In samenwerking met alle onderwijssectoren, hun softwareleveranciers, OCW en DUO wordt de administratie van inschrijvingen in het onderwijs vernieuwd. ICTU adviseert de OCW-stuurgroep over de voortgang, risico’s en te nemen maatregelen.

Dwarskijker UBO-register (ministeries van JenV, EZK en Financiën)

In het kader van Europese regelgeving voor het bestrijden van witwaspraktijken wordt een register ontwikkeld waarin de ultieme eigenaren van organisaties worden geregistreerd. ICTU beoordeelde de plannen van aanpak en adviseerde de pSG’s van EZK, JenV en Financiën over de oplossingsrichting.

Diverse Gateway™-reviewopdrachten voor de Rijksoverheid en gemeenten

Terug naar het overzicht van Diensten.

Meer weten?