Datagedreven werken

ICTU helpt met data science en veranderkundige expertise

Wilt u data inzetten voor risicogestuurd inspecteren, het onderhouden van infrastructuurobjecten, of voor een andere publieke taak? Moet u daarbij rekening houden met tegengestelde belangen in uw organisatie, of ethische vraagstukken? Steeds meer overheden zien de toegevoegde waarde van datagedreven werken. Zowel voor de efficiëntere en effectievere uitvoering van hun publieke taak, als voor de bedrijfsvoering van hun organisatie. ICTU heeft alle kennis in huis om uw organisatie te ondersteunen bij deze manier van werken.

Wat we doen

  • We helpen uw organisatie met het bijeenbrengen en bruikbaar maken van de gewenste databronnen. En met het uitvoeren van eenvoudige tot geavanceerde data-analyses. We beschikken over ons eigen datalab. En werken met ervaren datascientists en software-ontwikkelaars.
  • Onze expertise is zeer divers. Denk aan data-acquisitie, data-analyse, modellering, dashboards en visualisaties, softwaredevelopment, business analyse, privacy-impact assessment, gegevensbescherming en ethiek. 
  • Wij geloven dat aandacht voor (organisatie)verandering nodig is om van datagedreven werken een succes te maken. ICTU kijkt daarom niet alleen naar de business- en datakant, maar ook naar de veranderkundige aspecten in uw project. Bijvoorbeeld door de impact van datagedreven werken op (werk)processen en het gedrag van medewerkers in kaart te brengen. En daar vervolgens op te sturen.

Hoe we werken

  • We werken altijd op een agile manier, samen met onze opdrachtgevers. Met kleine stappen creëren we zo vroegtijdig helderheid voor alle betrokkenen. Zo blijven we wendbaar, en kunnen we snel bijsturen waar nodig. Meestal werken we volgens de scrum-methode.
  • Bij uitvoeringsprojecten en proof of concepts werken met een gestandaardiseerde aanpak. Deze aanpak hanteren we zowel bij het data-analyse deel (CRISP DM), als bij de veranderkundige opgave.
  • In onze projecten werken we nauw samen met zowel de business als de beoogde beheerders en datascientists. Zo kunnen we al in de projectfase kennis en vaardigheden overdragen. Zodat uw medewerkers, als onze taak is afgerond, zelf in staat zijn hun beheer(taken) uit te voeren.

Projecten

Landelijke aanpak adreskwaliteit

Datagedreven aanpak, gericht op het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP en het bestrijden van adresgerelateerde fraude.

Citydeal ‘zicht op ondermijning’

Aanpak van ondermijnende criminaliteit met behulp van data-analyse.

Proof of Concept datascience Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Nieuwe, datagedreven manieren van werken om effectief en efficiënt te inspecteren.

Terug naar het overzicht van Diensten.

Meer weten?