Business analyse

Tool voor succesvolle organisatieveranderingen

Eindelijk een nieuwe ICT-oplossing gerealiseerd, om er vervolgens achter te komen dat deze niet aansluit bij de behoeftes van de eindgebruiker? Of dat de oplossing niet wordt omarmd? Business analyse stelt u in staat om vanuit de daadwerkelijke behoeftes te kijken naar de gewenste oplossingsrichting. Met bewezen methodes en technieken brengen we in kaart wat de impact van een oplossing is op verschillende aspecten binnen uw organisatie.

Wat we doen

  • We helpen uw organisatie door het accent te verleggen van software-realisatie naar een breder verandervraagstuk. Zo stellen we vragen als: moet uw personeel zich nieuwe vaardigheden eigen maken? Gaat de communicatie tussen afdelingen er anders uitzien? Komen er nieuwe verantwoordelijkheden voor bepaalde afdelingen bij? Wat zijn de juridische kaders en wat betekent dit qua techniek?
  • Met Business analyse wordt een ICT-oplossing gezien als één van de vele onderdelen bij een verandervraagstuk. Het stelt u in staat om vanuit een completer en gebalanceerder beeld de verandering succesvol te implementeren in uw organisatie.
  • Onze businessanalisten combineren adviesvaardigheden met bewezen business analyse-technieken. Het resultaat: een gestructureerde end-to-end-aanpak om de verandering te realiseren en te implementeren. Een greep uit onze methodes en technieken: SWOT-analyses, probleemanalyses, requirements en user stories en proces re-designs.

Hoe we werken

  • We werken met een gestandaardiseerde set van bewezen methoden en technieken. En kijken naar het totale plaatje: van analyseren, ontwerpen, plannen en realiseren tot het implementeren van de verandering.
  • Met Business analyse-methoden en -technieken richten we ons op de (keten) organisatie, processen, de informatie en techniek en de onderlinge samenhang daartussen. Ook houden we rekening met wet- en regelgeving, behoeften, strategische doelen, politiek , actualiteit, omgeving en trends.
  • Onze ervaren businessanalisten stemmen hun aanpak af op uw specifieke situatie. Zo weet u zeker dat de verandering zo goed mogelijk wordt geborgd in uw organisatie.

Projecten

Koninklijke Marechaussee (met Schiphol Airport): Seamless Flow

Digitaliseren van het gehele reizigersproces, inclusief het grenscontroleproces, om zo een snellere en veiligere doorstroom van reizigers op Schiphol te realiseren.

Programma Grenzen en Veiligheid

Het programma ondersteunt de ketenpartners in de migratie- en veiligheidsketen bij de implementatie van een zestal EU-verordeningen. Doel is illegale migratie tegengaan en de veiligheid binnen Schengengebied vergroten.

Programma Implementatie Wet verplichte ggz

Het programma faciliteert de implementatie van de wet bij ketenpartijen in de zorg en in het justitieel en sociaal domein door onder andere in te zetten op het ketenproces en gegevensuitwisseling.

Terug naar het overzicht van Diensten.

Meer weten?