Whitepaper Kwaliteitsaanpak ICTU Software ontwikkeling

Publicatie 28 feb 2022

Met verregaande digitalisering wordt goede en betrouwbare software meer en meer belangrijk. Ook binnen de overheid. Daar ligt ook een uitdaging. ICTU wil met haar kwaliteitsaanpak daarbij helpen.

Projecten waarin (maatwerk)software wordt ontwikkeld of onderhouden kampen nog vaak met vertraging, budgetoverschrijding of een eindresultaat met te lage kwaliteit. Zo concludeerde de commissie-Elias bijvoorbeeld in haar eindrapport: ‘De Rijksoverheid heeft haar ICT-projecten niet onder controle’.

Eén van de fundamentele problemen is dat de risico’s die inherent zijn aan softwareontwikkeling door organisaties nog onvoldoende worden erkend en gemitigeerd. Terwijl de risico’s bij de ontwikkeling van maatwerksoftware inmiddels algemeen bekend zijn en er ook voor veel risico’s passende maatregelen beschikbaar zijn.

Kwaliteitsaanpak ICTU Softwareontwikkeling 

ICTU werkt sinds 2010 met de agile softwareontwikkelaanpak Scrum en heeft deze aanpak aangevuld en uitgebreid om zoveel mogelijk de kans op die risico’s te verminderen. Met behulp van deze kwaliteitsaanpak heeft ICTU samen met andere overheden inmiddels enige tientallen projecten succesvol uitgevoerd. ICTU wil deze aanpak graag aanvullen met de ervaringen en geleerde lessen van andere organisaties en deze overdraagbaar maken en breder uitdragen. Daarom stelt ICTU deze kwaliteitsaanpak ter beschikking aan andere partijen en overheden die zelf maatwerk software ontwikkelen of dit laten doen.

Doelgroep

Dit whitepaper is bedoeld voor managers, professionals en experts, betrokken bij de realisatie of contractering van softwareontwikkeling in de overheid.

De eerste versie van het whitepaper verscheen in september 2017. Inmiddels zijn er meerdere updates van dit whitepaper gepubliceerd.

Whitepaper Kwaliteitsaanpak

Lees of download de meest actuele versie van het gehele Whitepaper Kwaliteitsaanpak ICTU Softwareontwikkeling.

Meer informatie

Lees ook het interview met Frank Niessink, één van de experts bij ICTU, betrokken bij deze kwaliteitsaanpak. Of kijk elders op deze website voor meer informatie over ICTU en softwareontwikkeling.

Meer weten?

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter