Terugblik webinar RADIO: 'Europa in Nederland, de datagedreven overheid in perspectief'

Publicatie 03 okt 2022

De impact van wat er op Europees niveau wordt afgesproken op het gebied van het gebruik van data wordt steeds groter. Hebben we eigenlijk wel een Nederlandse datastrategie nodig?

Die vraag stond centraal tijdens het webinar van de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) van afgelopen 20 september 2022.

De Europese Commissie werkt aan de uitvoering van een Europese datastrategie en AI-visie met 2026 als belangrijke deadline. Hebben we, simpel gesteld, dan een implementatietraject nodig of een eigen visie?

Onder moderatie van Xander van der Linde (ICTU) ontstond een interessante dialoog met de deelnemers online en:

  • Jonas Onland (VNG)
  • Tim Faber (programmamanager IBDS, BZK)
  • Christian Verhagen (VKA)
  • Arthur Dallau (INSPIR8ION)

Waar vrijwel alle deelnemers het over eens waren: het gebruik van data is essentieel voor het vinden van antwoorden op maatschappelijk opgaven. De data acts vanuit de EU zijn daarbij richtinggevend, maar hebben wel een lokale vertaling nodig. Op de stelling: 'Hebben we wel een Nederlandse datastrategie nodig?' reageerde driekwart van de deelnemers online instemmend.

Tim Faber illustreerde daarbij dat we vanuit de IBDS 'dicht op de praktijk' vraagstukken oppakken aan de hand van use cases. En dat hij de dialoog wil faciliteren over wat mag, kan en wenselijk is. Een mooie take-away van de sessie kwam van Christian Verhagen die stelde 'Europa, dat zijn wij'. Daar hebben we dus ook een rol te pakken. Wat eerder al ook door Jonas Onland werd onderstreept in zijn pleidooi voor meer 'sense of urgency'.

Meer informatie over de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS), zie het artikel op website van ICTU en het dossier op de website van Digitale Overheid.

Als het gaat om de vertaling van de Europese wetgeving naar kaders en plannen vraagt dat ook een goede visie op architectuur,  wat ook onderdeel is van de scope van de IBDS. Want maatschappelijke opgaven vergen om meer samenwerking in ketens waarbij gegevens gezamenlijk worden gebruikt.

Webinar terugkijken?

Bekijk het webinar op de website van RADIO:   Webinar: Europa in Nederland, de datagedreven overheid in perspectief | Video | RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (it-academieoverheid.nl).

Meer weten?

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter