Makkelijker matchen

Marieke Vos
Publicatie 21 apr 2023
Onderdeel van magazine: ICTU Magazine april 2023
Duif krijgt verzorging in dierenhospitaal van de dierenambulance. Foto ANP/Hollandse Hoogte, Owen O’Brien

Foto ANP/Hollandse Hoogte, Owen O’Brien. Duif krijgt verzorging in dierenhospitaal van de dierenambulance (vrijwilligerswerk).

Meer mensen aan werk helpen, daar draait het uiteindelijk om.

"Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk,” zegt Minke Verkerk, programmamanager Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM). Het is het ultieme doel waar het programma VUM aan bijdraagt.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn opdrachtgever van het programma VUM. “We weten dat bemiddelaars keihard werken om mensen aan werk te helpen. Het programma VUM is opgezet om het uitwisselen van gegevens over regio- en organisatiegrenzen heen veilig en makkelijker te maken, zodat er meer transparantie ontstaat in de werkzoekenden- en vacaturebestanden. En de kans op een match groter is,” zegt Verkerk. Om dit mogelijk te maken, werkt het programma aan de standaardisatie van matchingsgegevens (uniforme werkzoekendenprofielen en uniforme vacatures), een technische uitwisselvoorziening én een stelsel dat de aansluiting en samenwerking moet ondersteunen. ICTU draagt in opdracht van SZW bij aan dit programma.

Voor meer informatie over dit programma, zie de website van VUM.

Standaardisatie voor betere matching

Op de website van het programma VUM is te lezen waar arbeidsbemiddelaars in de praktijk tegenaan lopen, als zij cliënten aan een baan willen helpen. “We werken met een zeer gemankeerde gegevensset op dit moment. Als we samen een goede gegevensstandaard opstellen en zorgen dat gegevens ook op de juiste manier vastgelegd worden, zou dat het bemiddelingsproces zeker versnellen,” zegt Hans Peters, adviseur werkgeversdiensten bij het Werkgeversservicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond, in een interview op de website. Conny Schiere, manager bij het Leerwerkloket Zwolle, vertelt in een ander artikel: “Naast werkervaring en opleiding, zijn competenties en karaktereigenschappen heel belangrijk bij het vinden van de juiste match. We weten bijvoorbeeld dat als we een callcentermedewerker zoeken, het heel mooi is als we iemand hebben die bij de McDonalds heeft gewerkt. Want die is stressbestendig, klantvriendelijk en gewend om lang achter elkaar hetzelfde te doen. De uitwisseling van dit soort gegevens is nog niet gestandaardiseerd in onze regio. Standaardisatie via VUM zou een middel kunnen zijn om matching te verbeteren.” Door matchingsgegevens te uniformeren, ontstaat er in Nederland eenheid in die termen en definities. De leveranciers van de (matchings-)software staan vervolgens aan de lat om de nieuwe gegevensstandaard te verwerken in hun softwarepakketten.

Uitwisselvoorziening

Titus Heemskerk is manager Participatie en Arbeidsmarktregio’s bij het ministerie van SZW. Hij vertelt over VUM: “Het is best een complex programma, omdat er veel afhankelijkheden zijn en verschillende partijen met elkaar moeten samenwerken.” Het programma stuurt functioneel de ontwikkeling van een uitwisselvoorziening aan, die het mogelijk maakt dat gegevens elektronisch worden uitgewisseld. Het Inlichtingenbureau bouwt deze voorziening. Ook werkt VUM eraan dat er landelijke afspraken komen voor een veilig, verantwoord en rechtmatig gebruik van gegevens. Verkerk: “Alle bemiddelingsorganisaties die via hun ICT-systeem zijn aangesloten op VUM kunnen gegevens met elkaar uitwisselen vanuit hun eigen systemen, want VUM is op de achtergrond actief. Als bemiddelaar zie je VUM niet, maar pluk je er wel de vruchten van.”

Heemskerk vult aan: “Met alleen het maken van een technische uitwisselingsvoorziening en een gegevensstandaard ben je er nog niet. Het gaat er ook om dat het hele stelsel gaat functioneren volgens de gemaakte afspraken. Dat is ingewikkeld, want elke partij zal deze standaarden moeten gebruiken in de eigen informatievoorziening. Vooral de grote diversiteit in het gemeentelijke informatielandschap maakt dat complex.” Een belangrijk onderdeel van het programma is dan ook nauwe samenwerking met de leveranciers van gemeentelijke informatiesystemen in dit domein. Zij zullen ervoor zorgen dat hun software werkt met de VUM-standaarden. Het programma werkt momenteel aan het opstarten van pilots in een aantal regio’s, om wat is ontwikkeld te beproeven in de praktijk, vertelt Zehra Gül, werkzaam bij ICTU en adviseur en opdrachtverantwoordelijke binnen het programma.

“Omdat zogezegd de vijver groter wordt als arbeidsbemiddelaars zicht krijgen op alle vacatures in hun regio, verwachten we dat door VUM meer mensen aan een passende baan geholpen worden,” vertelt Heemskerk. Hij nuanceert: “De technische uitwisselingsvoorziening gaat daarbij helpen, maar is niet meer dan ondersteuning. Er is veel meer nodig voor een goede begeleiding van mensen. Matchen blijft mensenwerk.”

Inschrijven Magazine

Meld u aan voor het ICTU Magazine, en ontvang regelmatig nieuws en inspiratie over ontwikkelingen in de digitale overheid.