Innovaties vanuit het perspectief van de overheid

Publicatie 25 apr 2023

 

AI voor persoonlijke dienstverlening, de digital identity wallet en low code, het zijn een paar voorbeelden van innovaties die een grote impact (zullen) hebben op het werk van de overheid. ICTU licht ze toe in de Technologiescan 2023.

Welke technologische ontwikkelingen zijn relevant voor de overheid? Hoe volwassen zijn deze innovaties, wanneer kan de publieke sector ze inzetten en waarvoor? Die vragen wil de ICTU Technologiescan beantwoorden. François Vis, hoofd Adviseurs & Innovatie bij ICTU, en Christi Geurts, adviseur relatiemanagement bij ICTU, vertellen hoe de scan tot stand kwam en wat er nu mee gaat gebeuren.

Mate van volwassenheid

In de scan komen ruim 30 technologieën en methodieken aan bod. Ze zijn geordend langs vier programmalijnen uit de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren, zodat snel duidelijk is waar ze een bijdrage kunnen leveren. “Met deze scan duiden we de vele innovaties die er zijn in digitalisering, vanuit het perspectief van de overheid. We omschrijven ze kort en zetten uiteen wat de toegevoegde waarde kan zijn voor de overheid en burgers,” vertelt Vis. De scan geeft bij elke technologie en methodiek de mate van volwassenheid aan, naar analogie van de ‘hype cycle’ van onderzoeksbureau Gartner.

De menselijke kant van IT

Vis en Geurts gebruikten bij het samenstellen van de Technologiescan informatie van onderzoeksbureaus zoals Gartner en natuurlijk ook de bij ICTU aanwezige expertise in onder meer de vakgroepen. “Er is soms een verschil in de mate van volwassenheid van technologieën en methodieken tussen de overheid en de private sector. Technologieën op het gebied van privacy en digital ethics zijn bijvoorbeeld volwassener binnen de overheid. Die krijgen in de scan dan ook een andere waardering dan in de gangbare rapporten uit de markt,” zegt Vis. De ordening volgens programmalijnen uit de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren hielp om ze in perspectief te plaatsen. “De Werkagenda is gericht op waarden zoals inclusie. We hebben de technologieën en methodieken vertaald naar wat zij voor deze waarden kunnen betekenen,” vertelt Geurts. Zoals ‘Iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk’ en ‘Iedereen heeft regie op het digitale leven’.

Metaverse en AI

Welke technologie springt er wat hen betreft uit? Geurts noemt de metaverse: “Dat is nu nog een concept. Maar ik denk dat dit heel interessant kan worden voor de overheid. Je kunt het als communicatiekanaal inzetten, of gebruiken om dienstverlening heel laagdrempelig te maken.” Vis: “Ik vind de virtuele assistent een spannende ontwikkeling. Je kunt AI inzetten om een persoonlijke assistent te maken, die je ondersteunt bij allerlei taken. Dit is een kansrijke ontwikkeling, maar ook eentje met risico’s en bezwaren. We zien nu hoe hard het kan gaan, met toepassingen zoals ChatGPT.”

Innovatieagenda

Een doel van de scan is om opdrachtgevers te laten zien welke innovaties van belang kunnen zijn, om te volgen of om zelf toe te passen. Vis: “We willen deze scan bovendien als basis gebruiken om tot een scherpere visie te komen over de overheid in 2035. Wat ga je er als burger en als ambtenaar van merken als de overheid deze technologieën toepast? En hoe werkt dat dan onder de motorkap? Ik wil deze verkenning graag doen, met collega’s binnen ICTU en daarbuiten.” ICTU zal met deze Technologiescan ook zijn eigen innovatieagenda aanscherpen, vertelt Vis.

Samenwerken

Het is de bedoeling dat de Technologiescan in 2024 een vervolg krijgt. Hiervoor wil ICTU meer de samenwerking opzoeken met andere overheden, die ook bezig zijn om trends in kaart te brengen. Vis besluit: “Op verschillende plekken binnen de overheid wordt gewerkt aan overzichten van trends en technologieën. Bijvoorbeeld bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en bij Digicampus. We gaan graag in gesprek over hoe we meer kunnen samenwerken.”

Terug naar de pagina Technologiescan 2023.

Meer weten?

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter