Wij werken vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruit helpt bij maatschappelijke vraagstukken

Staat van de Uitvoering

Op 18 januari werd de 'Staat van de Uitvoering' aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees meer over doel en totstandkoming in dit artikel met Abdeluheb Choho (voorzitter van de Stuurgroep) en Ester Baauw (programmamanager bij ICTU).

ICTU Team programma Staat van de Uitvoering

IBDS richt zich op de balans tussen wat kan, wat mag en wat wenselijk is

De Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) schetst op hoofdlijnen hoe de overheid met data maatschappelijke opgaven beter kan adresseren. Waarbij risico’s van datagebruik goed worden afgewogen. Bij ICTU is een programmaorganisatie ingericht die in samenwerking met BZK en andere partijen diverse projecten initieert. Wat heeft de IBDS straks concreet te bieden?  

Bouwen aan European Health Data Space

In Nederland wordt Europese gegevensuitwisseling voorbereid om te bouwen aan de European Health Data Space (EHDS). Roger Lim (VWS) en Patty Heemskerk (ICTU) vertellen over deze ontwikkelingen.