Wij werken vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruit helpt bij maatschappelijke vraagstukken

Kwaliteitsaanpak 5 jaar

De ‘ICTU Kwaliteitsaanpak Softwareontwikkeling’ bestaat 5 jaar. Voor de ontwikkeling van maatwerksoftware is het de vaste werkwijze geworden. ICTU past het onder meer toe in het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel van de RvIG.

Piezo: betere zorg met uitwisseling gezondheidsgegevens over de grens

De mogelijkheid om gezondheids-gegevens over de grens uit te wisselen, zodat iedereen de zorg kan krijgen die nodig is dat op moment: dat is waar project Piezo om draaide. Op 8 februari 2022 ging het Nederlandse NCPeH (Nationaal Contactpunt voor e-Health) live. Hiermee werd het mogelijk om gezondheidsgegevens van buitenlandse patiënten op te halen. Een mijlpaal voor de Nederlandse gezondheidszorg. 

Samenwerken als één overheid

Complexe vraagstukken vragen om interbestuurlijke samenwerking. Die samenwerking is soms ‘als voetballen op een modderig veld’. Deze uitspraak deed Rienk Hoff van Initiatief 1Overheid in een gesprek over ‘samenwerken als één overheid’.